Vad är en parkeringsbroms?

Parkeringsbromsen, även kallad handbroms, är ett bromssystem som används för att förhindra bilen från att rulla när den står parkerad. På äldre bilar är det bara bakhjulen som bromsas via en vajer. Nyare bilar har elektrisk handbroms som tar på alla hjul. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är åtdragen.

**Bra att tänka på: **

För att vara extra säker på att bilen inte ska börja rulla när parkerat kan du förutom att dra åt parkeringsbromsen även lägga i ettan eller backväxeln på en manuell bil. På en automatväxlad bil låses bilen fast när du tar växelspaken till parkeringsläget, men använd handbromsen också för att vara extra säker.

Handbromsen mår också bra av att få användas så den inte börjar kärva. Tänk på att det finns risk för att parkeringsbromsen fryser fast vid minusgrader och fuktigare väder. Kontrollera därför med jämna mellanrum att parkeringsbromsen fungerar genom att dra åt den och sedan försöka köra iväg.

Läs mer om olika delar av bromssystemet här.