Vad är en singelolycka?

En singelolycka är en trafikolycka där endast ett fordon är inblandad, däremot kan flera personer drabbas i en singelolycka. Cirka 50% av alla förare som omkommer i singelolyckor med dödlig utgång är alkoholpåverkade enligt statistiken.

Exempelvis kan orsaken till olyckan vara att föraren har somnat framför ratten och kört av vägen. Generellt är de vanligaste orsakerna till singelolyckor: trötthet, en förare som är alkohol- eller drogpåverkad eller en för hög hastighet.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på för att förhindra trafikolyckor här.