Vad är en skolpatrull?

När du ser människor med kappor i orange färg vid övergångsställen så är dessa skolpatruller. Skolpatruller kan inte tvinga dig att stanna. Dock är ett övergångsställe med en skolpatrull ett s.k. obevakat övergångsställe, du har alltså väjningsplikt mot gångtrafikanter. De kan inte tvinga dig att stanna, men du måste ge dem företräde.

Stöter du på en skolpatrull, ta det som en tumregel att låta de kontrollera situationen. Skolpatrullen varnar barnen direkt vilket inte du kan göra när du sitter i bilen. Stanna och vänta tills situationen är kontrollerad.

Läs mer om barn i trafiken här.