Vad är ett bevakat övergångsställe?

Ett bevakat övergångsställe har antingen trafiksignaler eller polis som signalerar. Nedan följer några viktiga punkter att ta hänsyn till: • Alla trafikanter måste anpassa sig efter trafiksignalerna. • Om det slår om till grönt ljus när gående fortfarande är på övergångstället har du som bilist väjningsplikt mot personen tills de är framme på andra sidan. • Lita inte blint på trafiksignalerna. Var alltid extra uppmärksam på trafiken för att undvika olyckor. Läs mer om bevakat och obevakat övergångsställe här.