Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur beräknas bromssträckan?

Bromssträckan är hur långt en bil åker från att man börjar bromsa tills bilen står stilla. För att räkna ut bromssträckan använder man en formel: s = (v²) / (2 * μ * g). Det ser kanske svårt ut, men vi ska förklara det enkelt.

Vad betyder formeln?

  • v: Hastigheten som bilen kör i, mätt i meter per sekund (m/s). Till exempel är 90 km/h lika med 25 m/s.
  • μ: Friktionen mellan däcken och vägen. Torr asfalt har ofta ett värde runt 0,8.
  • g: Gravitationskraften, som alltid är ungefär 9,81 m/s².

Ett enkelt exempel

Om en bil kör i 90 km/h (vilket är 25 m/s) på torr asfalt (friktion 0,8), kan vi räkna ut bromssträckan så här:

  • v = 25 m/s
  • μ = 0,8
  • g = 9,81 m/s²

Så här ser beräkningen ut:

s = (25 * 25) / (2 * 0,8 * 9,81) ≈ 39,7 meter

Det betyder att bilen behöver ungefär 40 meter för att stanna helt.

Vad påverkar bromssträckan?

  • Hastighet: Ju snabbare du kör, desto längre blir bromssträckan.
  • Friktion: Om vägen är hal, som när det är regnigt eller isigt, blir bromssträckan längre.
  • Däckens skick: Bra däck hjälper bilen att stanna snabbare.
För att köra säkert bör du hålla däcken i bra skick, anpassa hastigheten efter vägförhållandena och undvika plötsliga inbromsningar när det är möjligt.
Skip to navigation