Skip to content
Fordonskännedom

Hur kopplar man startkablar?

För att koppla startkablar korrekt, följ dessa steg:

 1. Placera de två bilarna så nära varandra som möjligt utan att de rör varandra.
 2. Stäng av båda motorerna.
 3. Anslut den röda kabeln till den positiva (+) polen på det urladdade batteriet.
 4. Anslut den andra änden av den röda kabeln till den positiva (+) polen på det fungerande batteriet.
 5. Anslut den svarta kabeln till den negativa (-) polen på det fungerande batteriet.
 6. Anslut den andra änden av den svarta kabeln till en metallisk, obelagd del av bilen med det urladdade batteriet, till exempel motorblocket.
 7. Starta bilen med det fungerande batteriet och låt den gå några minuter.
 8. Försök att starta bilen med det urladdade batteriet.
 9. Om bilen startar, låt den gå i några minuter innan du kopplar bort kablarna i omvänd ordning: börja med den svarta kabeln från metallpunkten, sedan den svarta kabeln från det fungerande batteriet, följt av den röda kabeln från det fungerande batteriet och slutligen den röda kabeln från det urladdade batteriet.

Viktiga tips och säkerhetsråd

 • Kontrollera att kablarna inte är skadade innan användning.
 • Bär skyddsglasögon och handskar för att undvika skador från gnistor eller batterisyra.
 • Håll området runt batterierna fritt från lösa föremål som kan orsaka kortslutning.
 • Om bilen inte startar efter några försök, sök professionell hjälp, då problemet kan vara allvarligare.
 • Skip to navigation