Skip to content
Trafikregler

Hur kör man i en rondell?

Man kör i en rondell genom att ge företräde åt trafiken som redan befinner sig i rondellen och sedan köra moturs/motsols (höger) i rondellen.

Exempel och Ytterligare Information

  • När du närmar dig en rondell, sänk farten och var beredd att stanna om det finns trafik i rondellen.
  • Ge företräde åt fordon som redan befinner sig i rondellen. Detta innebär att du ska vänta tills det är säkert att köra in.
  • Sväng åt höger in i rondellen och följ dess rundning moturs/motsols.
  • Om du ska ta första avfarten, håll dig i höger körfält och blinka höger innan du når avfarten.
  • Om du ska ta en senare avfart, håll dig till vänster körfält (om fler körfält finns) och blinka höger när du passerar avfarten innan den du ska ta.
  • Se till att alltid visa tydliga tecken (blinkers) innan du lämnar rondellen för att informera andra trafikanter om din avsikt.
  • Var uppmärksam på övergångsställen och cykelbanor när du lämnar rondellen, och ge företräde åt gående och cyklister om nödvändigt.
Det är viktigt att följa dessa regler och vara uppmärksam på andra trafikanter för att säkerställa en smidig och säker trafikflöde i och kring rondeller.
Skip to navigation