Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur många gånger längre blir bromssträckan, om du ökar hastigheten till det dubbla?

Om du ökar hastigheten till det dubbla, blir bromssträckan fyra gånger längre.

Exempel och Fakta

För att förstå detta kan vi använda följande exempel:

  • Vid 50 km/h är bromssträckan cirka 25 meter.
  • Vid 100 km/h (dubbel hastighet) blir bromssträckan cirka 100 meter.
Denna fyrdubbling av bromssträckan beror på fysikens lagar, specifikt att bromssträckan är proportionell mot kvadraten av hastigheten. Detta innebär att om hastigheten ökar med en faktor av 2, ökar bromssträckan med en faktor av 22, vilket är 4.

Det är viktigt att vara medveten om detta för att kunna anpassa sin körning och hålla säkra avstånd, speciellt vid högre hastigheter.

Skip to navigation