Skip to content
Personliga förutsättningar

Hur påverkar alkohol synen?

Alkohol kan försämra synen på flera sätt.

Exempel på hur alkohol påverkar synen:

  • Minskad synskärpa: Alkohol påverkar musklerna som styr ögonen, vilket kan göra det svårare att fokusera och leda till suddig syn.
  • Försämrad mörkerseende: Alkohol kan påverka pupillernas reaktion på ljus, vilket gör det svårare att se i mörker.
  • Dubbelbilder: På grund av påverkan på ögonmusklerna kan alkohol leda till att man ser dubbelbilder.
  • Nedsatt perifer seende: Alkohol kan minska förmågan att se saker som ligger i ögonvrån, vilket kan vara farligt, särskilt vid bilkörning.

Förutom dessa akuta effekter kan långvarig och hög alkoholkonsumtion leda till allvarligare synproblem, såsom:

  • Optisk neuropati: Skador på synnerven som kan leda till permanent synförlust.
  • Vitaminbrist: Alkoholmissbruk kan leda till brist på viktiga vitaminer som är nödvändiga för ögonhälsan, exempelvis vitamin B1 (tiamin).
Det är viktigt att vara medveten om dessa effekter, särskilt vid aktiviteter som kräver full synskärpa, som bilkörning.
Skip to navigation