Skip to content
Fordonskännedom

Hur ska man hålla ratten?

Man ska hålla ratten med båda händerna, vanligtvis i positionen “tio-i-två” eller “kvart-i-tre”.

Att hålla ratten med båda händerna i dessa positioner ger dig bättre kontroll över fordonet och förbättrar din förmåga att reagera snabbt i en nödsituation. Det är också viktigt att hålla händerna löst men bestämt, utan att krama ratten för hårt. Här är några anledningar till varför korrekt rattgrepp är viktigt:

  • Bättre kontroll: Med båda händerna på ratten kan du styra fordonet mer precist.
  • Snabbare reaktion: Om något oväntat händer, kan du reagera snabbare och effektivare.
  • Mindre trötthet: Ett korrekt grepp minskar belastningen på dina händer och armar, vilket minskar risken för trötthet under längre körningar.
  • Säkerhet: Att hålla båda händerna på ratten säkerställer att du alltid är redo att ta kontroll, vilket minskar risken för olyckor.
Så nästa gång du kör, tänk på att alltid hålla båda händerna på ratten i en bekväm och säker position!
Skip to navigation