Skip to content
Miljö

Motorvärmare hur länge?

Motorvärmare bör användas i ungefär 1 till 2 timmar innan du planerar att köra bilen.

Exempelvis, om du ska åka kl. 8 på morgonen, bör du sätta på motorvärmaren vid kl. 6-7. Detta tidsintervall kan variera beroende på utomhustemperaturen. Vid mycket låga temperaturer, som under -15°C, kan det vara nödvändigt att använda motorvärmaren i upp till 3 timmar. För mildare vintertemperaturer, runt 0°C till -10°C, räcker det oftast med 1 timme.

Motorvärmare hjälper till att minska motorslitaget, spara bränsle och minska utsläppen genom att värma motorn innan start. Genom att använda en timer kan du ställa in motorvärmaren så att den startar vid rätt tidpunkt, vilket är både bekvämt och energieffektivt.
Skip to navigation