Skip to content
Trafikregler

När gäller utfartsregeln?

Utfartsregeln gäller när du kör ut från en fastighet, parkeringsplats, bensinstation eller annan liknande plats.

Exempel på tillämpningar

  • När du kör ut från en bensinstation och ska in på en väg.
  • När du lämnar en parkeringsplats för att köra ut på en gata.
  • När du kör ut från en gårdsplan eller annan fastighet.
Utfartsregeln innebär att du alltid har väjningsplikt mot all trafik på vägen du kör ut på. Detta gäller oavsett om det finns vägmärken som indikerar väjningsplikt eller inte. Regeln syftar till att undvika olyckor och till att skapa ett säkrare trafikflöde.
Skip to navigation