Skip to content
Trafikregler

Privat väg regler?

Regler för en privat väg innebär att ägaren av vägen får bestämma över användningen och vem som har tillträde.

  • Ägaren kan sätta upp skyltar för att begränsa tillträdet eller ange specifika regler för användning.
  • Privat väg innebär att det inte finns någon allmän rätt att använda vägen utan tillstånd från ägaren.
  • Om vägen används av flera fastigheter kan det finnas ett servitut eller en överenskommelse mellan ägarna.
  • Ägaren är ansvarig för underhåll och skötsel av vägen, om inte annat avtalats.
  • I vissa fall kan kommunen eller staten ha rätt att använda vägen, till exempel för utryckningsfordon.
För mer information om specifika regler och rättigheter kan det vara bra att konsultera juridisk rådgivning eller titta på lagstiftningen kring privat mark och vägar i Sverige.
Skip to navigation