Skip to content
Fordonskännedom

Vad är abs bromsar?

ABS-bromsar, eller antisladdsystem, är en teknik som förhindrar att hjulen låser sig under inbromsning.

ABS står för “Anti-lock Braking System” och det fungerar genom att elektroniskt övervaka och kontrollera varje hjuls rotationshastighet. Om systemet upptäcker att ett hjul håller på att låsa sig, minskar det bromstrycket på det specifika hjulet tills det återfår greppet, och sedan ökar bromstrycket igen. Detta sker flera gånger per sekund, vilket gör att föraren kan behålla styrförmågan även under kraftig inbromsning.

Exempel på fördelar med ABS-bromsar

  • Förbättrad styrförmåga vid hård inbromsning.
  • Förkortad stoppsträcka på hala underlag.
  • Minskad risk för att fordonet sladdar eller tappar kontrollen.

Hur fungerar ABS?

ABS-systemet består av fyra huvudkomponenter: hastighetssensorer, ventiler, en pump och en styrenhet. Hastighetssensorerna övervakar hjulens rotationshastighet, ventilerna styr bromstrycket, pumpen återställer trycket när ventilerna släpper ut det, och styrenheten koordinerar hela systemet.

Skip to navigation