Skip to content
Fordonskännedom

Vad är ABS?

ABS står för “Anti-lock Braking System”, vilket är ett säkerhetssystem i bilar som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning.

Exempel på hur ABS fungerar:

  • När föraren bromsar hårt på halt underlag, ser ABS till att bromskraften justeras så att hjulen inte låser sig, vilket gör att bilen kan styras samtidigt som den bromsas.
  • ABS använder sensorer vid varje hjul för att övervaka hastigheten och justerar bromstrycket automatiskt om ett hjul riskerar att låsa sig.

Fakta om ABS:

  • ABS-system har funnits i bilar sedan 1970-talet och är numera standard i de flesta moderna bilar.
  • Det hjälper till att minska risken för olyckor genom att förbättra fordonets kontroll under extrema bromssituationer.
  • ABS-systemet fungerar vanligtvis tillsammans med andra säkerhetssystem som elektronisk stabilitetskontroll (ESC) och traction control (TC).
Skip to navigation