Skip to content
Fordonskännedom

Vad är dimljus?

Dimljus är belysning som används för att förbättra sikten vid körning i dimma eller andra förhållanden med begränsad sikt.

Dimljus är vanligtvis placerade lågt på fordonet för att minimera ljusreflektion från dimman och förbättra sikten på vägen framför fordonet. De används ofta tillsammans med bakre dimljus för att göra fordonet mer synligt för andra trafikanter. Till skillnad från helljus som kan blända förare i motsatt riktning, är dimljus designade för att lysa upp vägen nära fordonet utan att skapa bländning.

Här är några exempel på när dimljus kan vara användbara:

  • Körning i tät dimma
  • Körning i kraftigt regn
  • Körning i snöfall
Det är viktigt att använda dimljusen korrekt och stänga av dem när sikten förbättras för att undvika att blända andra förare.
Skip to navigation