Skip to content
Miljö

Vad är en katalysator?

En katalysator är en komponent i avgassystemet som minskar skadliga utsläpp genom att omvandla dem till mindre skadliga ämnen.

Fakta om katalysatorer

  • Katalysatorn omvandlar skadliga gaser som kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och oförbrända kolväten (HC) till koldioxid (CO2), kväve (N2) och vatten (H2O).
  • Den består oftast av en keramisk struktur täckt med ett lager av ädelmetaller som platina, palladium och rodium som fungerar som katalysatorer.
  • Katalysatorer började användas i bilar på 1970-talet för att möta striktare utsläppsregler.
  • För att fungera effektivt behöver katalysatorn uppnå en viss arbetstemperatur, vanligtvis mellan 300 och 400 grader Celsius.
  • Regelbundet underhåll av bilen, som att hålla motorn i gott skick och använda rätt bränsle, kan förlänga katalysatorns livslängd.
När motorn i en bil förbränner bränsle, producerar den skadliga gaser som delvis är resultatet av ofullständig förbränning. Katalysatorn tar dessa gaser och använder de ädelmetallbelagda ytorna för att underlätta kemiska reaktioner som omvandlar gaserna till mindre skadliga ämnen innan de släpps ut i atmosfären.
Skip to navigation