Skip to content
Fordonskännedom

Vad är medelhastighet?

Medelhastighet är den genomsnittliga hastigheten över en viss sträcka under en viss tid.

Medelhastighet beräknas genom att ta den totala sträckan som har färdats och dela den med den totala tiden som har gått. Formeln för medelhastighet är:

Medelhastighet = Totala sträckan / Totala tiden

Här är ett exempel:

Om du kör 150 kilometer på 3 timmar, skulle din medelhastighet vara:

Medelhastighet = 150 km / 3 h = 50 km/h

Medelhastighet kan variera beroende på olika faktorer som trafik, vägförhållanden och stopp på vägen. Det är ett användbart mått för att förstå hur snabbt en färd har varit i genomsnitt, även om hastigheten kan ha varierat under resans gång.
Skip to navigation