Skip to content
Fordonskännedom

Vad är positionsljus?

Positionsljus är fordonsbelysning som används för att göra fordonet synligt för andra trafikanter.

  • Positionsljus används både fram och bak på fordon.
  • De är vanligtvis vita eller gula fram och röda bak.
  • Positionsljus används ofta i kombination med andra ljus, såsom halvljus eller helljus, för att förbättra synligheten.
  • I vissa länder är det obligatoriskt att använda positionsljus när det är mörkt eller siktförhållandena är dåliga.
  • De bidrar till ökad säkerhet genom att göra fordonet lättare att upptäcka i trafiken, speciellt i skymning, gryning eller vid dålig väderlek.
Skip to navigation