Skip to content
Trafikregler

Vad är utfartsregeln?

Utfartsregeln innebär att du alltid har väjningsplikt när du kör ut från en fastighet, parkeringsplats, bensinstation, stig, ägoväg eller liknande område.

Utfartsregeln är en viktig del av trafikreglerna i Sverige och syftar till att säkerställa att trafiken flyter smidigt och säkert. Här är några exempel på situationer där utfartsregeln gäller:

  • När du lämnar en parkeringsplats och kör ut på en gata.
  • När du kör ut från en bensinstation och ska in på en huvudväg.
  • När du kör ut från en privat ägoväg och ansluter till en allmän väg.

Utfartsregeln gäller alltså varje gång du kör ut från ett område som inte är en del av den vanliga vägen och in på en väg där annan trafik kan förväntas. Du måste alltid lämna företräde till all trafik på vägen du kör ut på, oavsett vilken riktning den kommer från.

Denna regel är avgörande för att undvika olyckor och för att underlätta en säker och ordnad trafikmiljö.
Skip to navigation