Skip to content
Trafikregler

Vad är väjningsplikt?

Väjningsplikt innebär att du måste ge företräde åt andra trafikanter. Väjningsplikt är oftast reglerad med vägmärken, såsom triangelformade skyltar med spetsen nedåt, och förekommer vid exempelvis korsningar, övergångsställen, eller när du kör ut på en huvudled.

Om du har väjningsplikt måste du också anpassa din hastighet så att du hinner stanna om det behövs och inte utgör en fara för andra trafikanter. Att inte följa väjningsplikten kan leda till trafikolyckor och du kan bli bötfälld.

Väjningsplikt gäller även vid utfarter från parkeringsplatser, fastigheter och andra områden som inte är en del av huvudvägen.
Skip to navigation