Skip to content
Trafiksäkerhet

Vad gör man på risk 2?

På risk 2 genomför man praktiska övningar i halkkörning för att förstå och hantera faror vid körning på halt underlag.

Risk 2, även känd som halkbanan, är en del av den obligatoriska riskutbildningen för att ta körkort i Sverige. Under denna utbildning får deltagarna öva på att hantera olika situationer som kan uppstå vid körning på halt väglag, såsom is och snö. Några exempel på övningar inkluderar:

  • Bromsning och undanmanövrar på halt underlag
  • Kurvtagning och acceleration under hala förhållanden
  • Simulering av olika körförhållanden för att förstå bilens beteende
Syftet med risk 2 är att öka medvetenheten om risker och förbättra förarens förmåga att hantera fordonet säkert i svåra väderförhållanden.
Skip to navigation