Skip to content
B-Körkort

Vad kostar teoriprovet?

Ett teoriprov för körkort kostar 325 kronor.

Teoriprovet, även känt som kunskapsprovet, är en viktig del av processen för att få ett körkort i Sverige. Det är ett datorbaserat test som omfattar frågor om trafikregler, vägskyltar, säker körning och andra relaterade ämnen. Teoriprovet administreras av Trafikverket och du kan boka provet via deras hemsida.

Teoriprovet består av totalt 70 frågor, varav 65 räknas in i resultatet. För att klara provet måste du ha minst 52 rätt. Provet är uppdelat i olika kategorier för att säkerställa att du har en bred kunskap om alla relevanta områden. Frågorna fördelas enligt följande:

  • Fordonskännedom och manövrering: 7 frågor
  • Miljö: 5 frågor
  • Trafiksäkerhet: 16 frågor
  • Trafikregler: 32 frågor
  • Personliga förutsättningar: 5 frågor
Det är viktigt att förbereda sig väl inför teoriprovet. Vår app “Ta Körkort” innehåller allt för att hjälpa dig att klara provet på första försöket.
Skip to navigation