Skip to content
Trafikregler

Vilken sida cyklar man på?

Man cyklar på höger sida av vägen i Sverige.

Det är viktigt att hålla sig till höger för att undvika olyckor och kollisioner med andra trafikanter. Cyklister bör också följa trafikregler som gäller för fordon, såsom att stanna vid rödljus och ge företräde vid övergångsställen.

I vissa städer finns det särskilda cykelbanor som gör det säkrare och enklare att cykla. Det rekommenderas alltid att använda hjälm och ha reflexer eller belysning på cykeln, särskilt vid mörker.
Skip to navigation