Skip to content
BE-Körkort

Förarprov BE

För att få ett BE-körkort måste du klara ett förarprov hos Trafikverket. Detta förarprov består av två delar: ett kunskapsprov och ett körprov. Det är viktigt att du är färdigutbildad och väl förberedd i båda delarna, eftersom du inte får körkortet om du inte klarar båda proven.

Förarprov BE

Förarprovet för BE-körkortet består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Teoriprovet testar din kunskap om trafikregler, fordonssäkerhet och specifika regler för att köra med släp. Det är viktigt att du studerar noggrant och förstår materialet, inte bara lär dig det utantill, för att vara väl förberedd för alla typer av frågor som kan dyka upp.

Körprov BE körkort

Uppkörningen för BE-körkortet innebär att du kör ett ekipage bestående av en personbil och en släpvagn. Under uppkörningen kommer en inspektör att bedöma din förmåga att köra säkert och enligt trafikreglerna. Du behöver visa att du kan hantera både bilen och släpet på ett säkert sätt. Det inkluderar att koppla på och av släpet korrekt, köra i olika trafikmiljöer, backa med släp och parkera.

BE körkort uppkörning

För att förbereda dig för uppkörningen är det viktigt att du övar mycket, både med och utan släp. Praktisk övning hjälper dig att känna dig mer bekväm och självsäker när du ska köra upp. Öva på alla moment som kan komma på provet, såsom att backa runt hörn, parkera och köra på olika typer av vägar.

BE kort uppkörning

Under uppkörningen är det viktigt att du visar att du har god uppsikt, planering och samspel med andra trafikanter. Vanliga anledningar till att bli underkänd är brister i dessa områden. Inspektören kommer också att bedöma din förmåga att köra miljövänligt, så kallad EcoDriving, vilket innebär att du ska köra på ett bränslesnålt och miljövänligt sätt.

Praktiska tips inför uppkörningen

  • Öva mycket: Ju mer du övar, desto mer självsäker kommer du att vara under provet.
  • Säkerhetskontroller: Lär dig att göra säkerhetskontroller på bilen och släpet. Provstarten inkluderar ofta en sådan kontroll.
  • Känn området: Öva i området där du ska köra upp. Det hjälper dig att känna dig mer bekväm och minska stressen.
  • Förberedelser: Ha alla nödvändiga dokument och ID-handlingar redo dagen innan provet. Se till att vara utvilad och ha ätit innan du går till provet.

Att ta BE-körkort kräver noggrann förberedelse och mycket övning, men med rätt inställning och förberedelser kan du klara det. Lycka till!

Skip to navigation