Skip to content
A-Körkort

Förarprov MC

För att få ett motorcykelkörkort i Sverige måste du genomgå förarprov som består av både ett teoriprov och ett körprov. Här är en utförlig genomgång av de olika stegen och viktiga detaljer som du behöver känna till.

Detaljer om förarprovet:

 • Teoriprov: Provet görs på en dator och består av flervalsfrågor. Du måste ha godkänt resultat på teoriprovet för att få genomföra körprovet.
 • Körprov: Efter att du har klarat teoriprovet, går du vidare till körprovet som innehåller både manöverprov och trafikprov.

För att klara både teori- och körprovet är det viktigt att du har en god förståelse för trafikregler och att du är van vid att köra motorcykeln du använder för provet.

Förberedelser inför förarprov MC

För att öka dina chanser att klara förarprovet är det viktigt att förbereda sig noggrant. Här är några tips:

 • Träna regelbundet: Övningskör så mycket som möjligt, både privat och med en körskola.
 • Känn till reglerna: Studera trafikregler och vägskyltar noggrant. Använd körkortsböcker och appar för att öva på teorifrågor.
 • Riskutbildningar: Delta i riskutbildningarna, Riskettan och Risktvåan. Dessa är obligatoriska och ger dig viktig kunskap om risker i trafiken.
 • Simulera provet: Försök att köra på samma rutter som används för uppkörningen om möjligt. Detta kan ge dig en känsla av vad du kan förvänta dig på provdagen.

Genom att följa dessa steg och förbereda dig noggrant kan du öka dina chanser att klara förarprovet för motorcykel och få ditt MC-körkort.

Uppkörning MC

Uppkörningen för motorcykel består av flera moment där du måste visa din färdighet och förståelse för trafiksäkerhet. Innan du får boka en uppkörning måste du ha godkänt teoriprov och genomfört de obligatoriska riskutbildningarna.

Moment under uppkörningen:

 • Säkerhetskontroll: Du börjar med att genomföra en säkerhetskontroll av motorcykeln. Detta inkluderar att kontrollera däck, bromsar, ljus och andra viktiga delar.
 • Manöverprov: Detta görs på en av Trafikverkets manöverbanor och innehåller flera olika övningar, såsom att köra i låg hastighet, göra en snabb inbromsning och att svänga.
 • Trafikprov: Efter att ha klarat manöverprovet, ger du dig ut i trafik tillsammans med en inspektör. Du måste visa att du kan köra säkert och följa trafikreglerna i olika trafiksituationer.

För att klara uppkörningen är det viktigt att du är väl förberedd och känner dig säker på att hantera motorcykeln i olika situationer.

A2 förarprov

A2-körkortet är en mellanklassbehörighet för motorcykel som har vissa begränsningar jämfört med A-behörigheten. För att få ett A2-körkort måste du vara minst 18 år gammal.

p>Förarprovet för A2-behörighet består av både ett teoriprov och ett körprov. Teoriprovet testar din kunskap om trafikregler, vägskyltar och säkerhetsföreskrifter.

Specifika krav för A2-uppkörning:

 • Motorcykelns effekt: Motorcykeln som används vid uppkörningen måste ha en effekt som ligger mellan 20 och 35 kW och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kW/kg.
 • Praktiska övningar: Du kommer att genomföra samma typer av manöverprov som för A-behörigheten, men med en motorcykel som uppfyller A2-kraven.
 • Trafikprov: Precis som för A-behörigheten, måste du genomföra ett trafikprov där du visar att du kan köra säkert och följa trafikreglerna.

Att ta ett MC-körkort kräver noggrann förberedelse och träning. Uppkörningen består av både manöverprov och trafikprov där du måste visa din färdighet och säkerhet på motorcykeln. För A2-körkortet finns specifika krav på motorcykeln och samma typ av provmoment som för A-behörigheten. Genom att förbereda dig väl och förstå alla moment i förarprovet kan du öka dina chanser att lyckas och bli en säker förare på vägarna.

Skip to navigation