Skip to content
AM-Körkort

Övningskörning moped (AM)

Att övningsköra moped är en viktig del av att ta mopedkörkort (AM-körkort). Det innebär att du får möjlighet att praktisera det du har lärt dig i teorin i verkliga trafikmiljöer. För att få övningsköra moped måste du först ansöka om och få ett körkortstillstånd.

För att få övningsköra för AM-körkortet måste du vara minst 14 år och 9 månader gammal. Innan du börjar övningsköra, ska du ha genomgått en teoretisk utbildning som omfattar trafikregler, trafiksäkerhet och mopedens teknik. Efter den teoretiska delen följer praktisk körning, oftast på en trafikskola där du får instruktioner av en utbildad lärare.

För att få övningsköra med moped måste du göra det hos en trafikskola. Det är ett krav enligt 4 kap. 5 § körkortslagen. Detta innebär att övningskörning för moped inte får ske privat, till exempel med en förälder som handledare. Du måste också ha med dig ett giltigt körkortstillstånd och legitimation under övningskörningen. För din säkerhet ska du alltid bära hjälm och lämpliga skyddskläder.

Regler och tips för övningskörning med moped

  • Körkortstillstånd: Ansök om detta hos Transportstyrelsen innan du börjar övningsköra.
  • Ålder: Du måste vara minst 14 år och 9 månader för att börja övningsköra.
  • Teoriutbildning: Genomgå en teoretisk utbildning som inkluderar trafikregler, säkerhet och mopedens funktioner.
  • Handledare: Om du övningskör privat måste din handledare ha gått en handledarkurs och ha ett giltigt handledartillstånd.
  • Säkerhetsutrustning: Använd alltid hjälm och lämpliga skyddskläder under övningskörning.
  • Varierande miljöer: Öva i olika trafikmiljöer, från lugna bostadsområden till mer trafikerade vägar.
  • Följ trafikreglerna: Alltid respektera hastighetsgränser och trafiksignaler.
  • Reflektion och analys: Efter varje körpass, reflektera över vad som gick bra och vad som kan förbättras.

Genom att följa dessa riktlinjer och regelbundet öva kommer du att vara väl förberedd för att ta ditt mopedkörkort och köra säkert i trafiken.

Skip to navigation