Skip to content
B-Körkort

Riskettan (risk 1)

Risk 1, eller “Riskettan”, är en obligatorisk utbildning som alla som ska ta körkort i Sverige måste genomgå. Den fokuserar på risker och faror i trafiken, särskilt relaterade till alkohol, droger, trötthet och beteenden som påverkar körförmågan negativt.

Riskettan pris

Priset för att delta i riskettan varierar beroende på trafikskola och plats i Sverige. Generellt ligger priset på mellan 600 och 800 kronor. Det är viktigt att kolla med olika trafikskolor för att hitta det bästa erbjudandet som passar din budget och ditt schema.

Körkort risk 1

Innan du kan få ett körkort i Sverige måste du genomföra och bli godkänd på Riskutbildningarna. Riskutbildning del 1 är ett krav för att säkerställa att alla förare har kunskap om de risker som kan påverka säkerheten i trafiken. Under utbildningen får du lära dig om hur alkohol, droger, trötthet, ditt beteende och andra faktorer kan påverka ditt körande.

Risk 1 utbildning

Risk 1-utbildningen är en teoretisk kurs som varar i cirka 3–4 timmar. Under denna tid kommer du att delta i diskussioner, se på filmklipp och lyssna på föreläsningar som handlar om:

  • Alkohol och droger: Hur dessa ämnen påverkar din förmåga att köra och hur de ökar risken för olyckor.
  • Trötthet: Hur sömnbrist påverkar reaktionstid och uppmärksamhet.
  • Riskbeteenden: Hur olika beteenden och attityder i trafiken kan öka risken för olyckor.
  • Konsekvenser av riskbeteenden: Vad som kan hända om man kör påverkad eller trött, både juridiskt och praktiskt.

Risk 1 är en viktig del av körkortsutbildningen och syftar till att minska antalet olyckor och öka medvetenheten om trafiksäkerhet. Det är en möjlighet att reflektera över sitt eget beteende och hur man kan bidra till en säkrare trafikmiljö.

Skip to navigation