Skip to content
A-Körkort

Säkerhetskontroll MC

man on a motorcycle

Att köra motorcykel säkert börjar med en noggrann säkerhetskontroll. Här är en enkel guide för hur du gör en säkerhetskontroll på din motorcykel.

Elektronik och belysning

Först kollar vi alla ljus och signaler på motorcykeln.

 • Tändning: Slå på tändningen.
 • Parkerings- och skyltlykta: Se till att dessa lampor lyser.
 • Blinkers: Kolla att blinkers fungerar både fram och bak, på både höger och vänster sida. Displayen ska också blinka.
 • Hel- och halvljus: Håll handen framför lyktan för att se skillnaden mellan hel- och halvljus. Båda ska fungera.
 • Bromsljus: Bromsljuset ska tändas när du trycker på både fram- och bakbromsen. Håll handen bakom lyktan för att se det.
 • Signalhorn: Tryck på tutan och se till att den fungerar.
 • Ljustuta: Om du har en ljustuta, testa den genom att hålla handen framför lyktan och trycka på knappen.
 • Reflex: Kontrollera att det finns en reflex baktill som lyser rött.

Bromsar

Bromsarna måste fungera perfekt. Så här kontrollerar du dem:

 • Bromsvätska: Se till att nivån är mellan min- och max-strecken.
 • Bromsslangar och vajrar: Kontrollera att de inte är skadade och att vajrarna löper fritt.
 • Bromsbelägg: De ska vara minst 1 millimeter tjocka.
 • Handbroms: Handbromsen ska inte ta direkt och ska stanna parallellt med styret när du bromsar.
 • Fotbroms: Fotbromsen ska ta på rätt höjd.
 • Bromsprov: Sitt på motorcykeln, fäll upp centralstödet och kolla att både fram- och bakbroms fungerar genom att rulla motorcykeln och bromsa.

Däck och fälg

Däcken är viktiga för att hålla dig säker på vägen.

 • Mönsterdjup: Det ska vara minst 1 mm över hela slitbanan, men 3 mm är bättre.
 • Skador: Kolla däcken för skärskador, defekter eller fastsatta föremål.
 • Lufttryck: Se till att däcken har rätt lufttryck.
 • Hjulmuttrar: Hjulen ska vara fastskruvade.
 • Skador på hjul och fälg: Snurra hjulen och kolla efter skador.
 • Spårning: Kontrollera att fram- och bakhjul går i samma linje.

Kraftöverföring

Kolla att kopplingen och gasen fungerar som de ska.

 • Koppling: Den ska inte slira när du startar.
 • Gashandtag: Det ska gå tillbaka av sig själv när du släpper det.
 • Motor: Motorn ska stängas av med “dödaren” och om du lägger i en växel med sidostödet nere.
 • Kedja: Kedjan ska vara rätt spänd (20-35 mm spel) och smord.

Parkeringsstöd och backspeglar

 • Parkeringsstöd: Kolla att det fälls ner som det ska och fastnar i uppfällt läge.
 • Backspeglar: Justera speglarna så att du ser bra bakåt.

Lager och fjädring

Kolla att styrningen och hjulen är stadiga.

 • Styrlager: Styret ska vrida sig lätt utan ljud eller motstånd.
 • Hjullager: Hjul ska inte glappa när du rör dem.
 • Fjädring: Fjädringen ska inte gå i botten eller gunga för mycket.

Motorolja

 • Nivå: Kolla oljenivån genom fönstret eller med stickan.

Nödstoppreglage och varningsblinkers

 • Nödstoppreglage: Se till att de fungerar.
 • Varningsblinkers: Kolla att alla blinkers fungerar när du slår på varningsblinkers.

På uppkörningen kommer du bara att behöva göra en kort kontroll av några delar. Öva på alla dessa steg så att du känner dig säker.

Med denna enkla guide kan du känna dig trygg när du kör din motorcykel och veta att allt fungerar som det ska. Lycka till med körkortet!

Skip to navigation