Skip to content
AM-Körkort

Teoriprov AM

För att få AM-körkort, vilket ger dig rätt att köra moped klass I (även kallad EU-moped), måste du genomföra ett teoriprov. Här går vi igenom allt du behöver veta om teoriprovet för AM-körkort.

Teoriprov AM körkort

Teoriprovet för AM-körkort är ett datorbaserat prov som genomförs hos Trafikverket. Det är viktigt att du är väl förberedd och har en god förståelse för trafikregler, fordonshantering och trafiksäkerhet. Provet består av frågor som testar dina kunskaper inom dessa områden.

Förberedelser:

 • Studera körkortsboken: Boken innehåller all nödvändig teori som du behöver kunna för att klara provet.
 • Använd teoritester online: Många webbplatser erbjuder övningsfrågor som liknar de som kommer på det riktiga provet.
 • Gå en körkortsutbildning: Det är ofta till stor hjälp att delta i en utbildning där både teori och praktik ingår.

AM teoriprov

Detta prov består av ett antal flervalsfrågor. Du kommer att behöva svara rätt på ett visst antal frågor för att bli godkänd. Frågorna är indelade i olika kategorier, såsom trafikregler, vägmärken, miljö och fordonshantering.

Exempel på frågor:

 • Vad betyder en viss trafikskylt?
 • Hur ska du agera vid en specifik trafiksituation?
 • Vad är rätt hastighetsgräns på en viss typ av väg?

AM körkort prov

Provet för AM-körkort inkluderar både ett teoriprov och en praktisk utbildning. Den praktiska delen genomförs vanligtvis i form av mopedkörning med en instruktör.

Steg för att få AM-körkort:

 1. Ansök om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.
 2. Gå en utbildning som inkluderar både teori och praktik.
 3. Genomför teoriprovet hos Trafikverket.
 4. Utför den praktiska delen av utbildningen hos en godkänd utbildare.

AM kort teoriprov

Teoriprovet för AM-körkort, ofta kallat AM kort teoriprov, är avgörande för att säkerställa att du har tillräckliga teoretiska kunskaper för att köra moped klass I säkert. Det krävs att du uppnår en viss poäng för att bli godkänd.

Tips för att klara provet:

 • Repetera teoriboken flera gånger.
 • Gör många övningsprov.
 • Diskutera frågor och svar med vänner eller familj för att stärka din förståelse.

AM kort prov

Utöver teoriprovet kan du behöva genomgå en praktisk utbildning. Den praktiska delen innebär att du får köra moped under övervakning av en instruktör som bedömer din körförmåga.

Praktisk utbildning kan inkludera:

 • Körning på avskild bana för att öva grundläggande färdigheter.
 • Körning i trafik för att öva verkliga trafiksituationer.
 • Genomgång av säkerhetskontroller och mopedhantering.

AM körkort teoriprov

Teoriprovet för AM körkort är inte bara en formalitet, utan ett viktigt steg för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs för att köra säkert. Det täcker många områden som är viktiga för trafiksäkerheten.

Huvudområden som täcks i teoriprovet:

 • Trafikregler och vägmärken.
 • Trafikens grundregler.
 • Fordonets funktioner och underhåll.
 • Miljö och bränsleekonomi.
 • Säkerhet och skyddsåtgärder.

Teoriprov AM kort

Att klara teoriprovet för AM-kortet innebär att du har en god förståelse för hur du ska bete dig i olika trafiksituationer. Du ska också kunna identifiera och förstå betydelsen av olika vägmärken och regler.

Förberedelser för teoriprov AM Kort:

 • Studera alla kapitel i teoriboken noggrant.
 • Använd flashcards för att memorera vägmärken och trafikregler.
 • Delta i en körkortsutbildning med både teoretisk och praktisk undervisning.

AM körkort prov frågor

Frågorna på teoriprovet för AM-körkort är utformade för att testa din kunskap om trafikregler och din förmåga att tillämpa dessa regler i praktiska situationer. Här är några exempel på vad frågorna kan handla om:

Vägmärken:

Du kan få frågor om vad olika vägmärken betyder och hur du ska agera när du ser dem.

Trafiksituationer:

Hur du ska hantera specifika trafiksituationer, som att köra i rondeller eller hantera korsningar.

Fordonshantering:

Frågor om mopeden, såsom hur du gör säkerhetskontroller och grundläggande underhåll.

Slutliga tips:

 • Var noggrann med att förstå teorin, inte bara memorera svaren.
 • Öva på att applicera din kunskap i praktiska situationer.
 • Ta dig tid att läsa och förstå varje fråga noggrant under provet.

Att förbereda sig väl och ha en god förståelse för teori och praktik är nyckeln till att klara teoriprovet för AM-körkort och bli en säker mopedförare.

Skip to navigation