Skip to content
Vägmärken

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken är viktiga vägskyltar som ger information om regler och vägförhållanden. Här är en omfattande genomgång av några av de mest vanliga anvisningsmärkena som du behöver känna till när du ska ta ditt körkort.

Motorväg skylt (E1)

Beskrivning: Skylten visar att du kör in på en motorväg. En motorväg är en väg avsedd för snabb trafik, fri från korsningar i samma plan.

Regler:

 • Högsta tillåtna hastighet anges oftast separat.
 • Motorvägen är avsedd endast för motorfordon som kan köra i minst 40 km/h.
 • Du får inte stanna eller parkera på körbanan eller vägrenen.

Påfart till motorväg

Beskrivning: Påfartsfält leder in till motorvägen och används för att accelerera och anpassa hastigheten till trafiken som befinner sig där.

Regler:

 • Anpassa hastigheten för att smidigt kunna köra in på motorvägen.
 • Var uppmärksam på trafik som redan finns på motorvägen och lämna företräde vid behov.

Motortrafikled skylt (E3)

Beskrivning: Denna skylt visar att du kör in på en motortrafikled, den liknar en motorväg men kan ha korsningar i samma plan och har ofta lägre hastighetsgränser.

Regler:

 • Stanna eller parkera inte på körbanan eller vägrenen.
 • Likt motorvägar endast för motorfordon som kan köra i minst 40 km/h.

Tättbebyggt område skylt (E5)

Beskrivning: Skylten markerar att du kör in i ett tätbebyggt område där särskilda trafikregler gäller.

Regler:

 • Hastighetsbegränsningen är oftast lägre, vanligtvis 50 km/h eller lägre.
 • Var extra uppmärksam på fotgängare och cyklister.

Gågata skylt (E7)

Beskrivning: Denna skylt visar att du kör in på en gågata där fotgängare har företräde och fordonstrafik är begränsad.

Regler:

 • Endast behörig trafik tillåten, exempelvis för leveranser eller boende.
 • Hastigheten får inte överstiga gångfart, ca 5-7 km/h.

Gågata upphör (E8)

Beskrivning: Skylten markerar slutet på en gågata, vilket innebär att de vanliga trafikreglerna åter gäller.

Regler:

Anpassa hastigheten och var beredd på att trafik från andra vägar kan ansluta.

Gångfartsområde skylt (E9)

Beskrivning: Skylten visar att du kör in i ett gångfartsområde, där hela vägområdet delas med fotgängare.

Regler:

 • Maxhastighet är gångfart, det vill säga 5-7 km/h.
 • Fordon har väjningsplikt mot gående.

Cykelgata skylt (E33)

Beskrivning: Skylten markerar en gata där cyklar har företräde och motorfordon är gäster.

Regler:

 • Motorfordon får inte köra fortare än 30 km/h.
 • Lämna alltid företräde till cyklister.

Sammanvävning skylt (E15)

Beskrivning: Skylten visar att två körfält ska sammanflätas till ett. Den används ofta vid vägbyggen eller där antalet körfält minskar.

Regler:

 • Väj in i det nya körfältet med smidighet och i samspel med annan trafik. Använd kugghjulsprincipen vid mycket trafik.
 • Använd blinkers för att visa din avsikt.

Enkelriktad skylt (E16)

Beskrivning: Denna skylt indikerar att gatan är enkelriktad.

Regler:

 • Trafiken får endast färdas i pilens riktning.
 • Var uppmärksam på cyklister och fotgängare som kan ha egna regler på enkelriktade gator.

Återvändsväg skylt (E17)

Beskrivning: Skylten visar att vägen är en återvändsgränd, vilket innebär att den inte har någon genomfartsmöjlighet.

Regler:

 • Används ofta i bostadsområden.
 • Var medveten om att du behöver vända om du inte har något ärende på vägen.
 • Kan ha tillfart för fotgängare eller cyklister.

Mötesplats skylt (E18)

Beskrivning: Skylten markerar en breddning på smala vägar där det är lämpligt att mötas och lämna företräde.

Regler:

 • Använd mötesplatsen för att underlätta trafikflödet, den förare som har mötesplatsen på sin sida väjer in på den så att mötande kommer förbi.
 • Förbjudet att parkera på mötesplatsen.

Praktiska exempel

För att göra det lättare att förstå hur dessa skyltar fungerar i verkligheten, låt oss titta på några praktiska exempel:

Motorvägsskylt

När du kör på E4 mot Stockholm och ser motorvägsskylten, vet du att du nu måste följa reglerna för motorvägar, vilket inkluderar att inte stanna på vägen och att hålla en högre hastighet som är säkert anpassad till trafikflödet.

Påfart till motorväg

Du närmar dig en påfart till E6. Här ska du accelerera på påfartsfältet för att smidigt kunna köra in i den snabba trafiken på motorvägen utan att störa andra förare.

Tättbebyggt område

Du kör in i en liten stad och ser skylten för tätbebyggt område. Du minskar hastigheten och är extra uppmärksam på fotgängare och cyklister som kan korsa vägen.

Gångfartsområde

Du kör in i ett område med mycket fotgängare och ser skylten för gångfartsområde. Du saktar ner till gångfart och är beredd att stanna för att låta fotgängare passera.

Enkelriktad gata

Du kör in på en enkelriktad gata. Det är viktigt att du håller dig i den tillåtna körriktningen och är medveten om att mötande trafik inte ska förekomma.

Genom att förstå och följa dessa anvisningsmärken bidrar du till en säker och smidig trafikmiljö. Kom ihåg att alltid vara uppmärksam och anpassa din körning efter vägskyltarna för att undvika olyckor och trafikförseelser.
Skip to navigation