Skip to content
Trafiksäkerhet

Barn i trafiken

Barn är särskilt sårbara i trafiken på grund av deras impulsiva beteende och oförmåga att förstå trafikens faror. Därför är det viktigt att alla trafikanter är extra uppmärksamma och visar stor hänsyn när barn finns i närheten.

Skolpatrull

Vad är en skolpatrull?

En skolpatrull, ibland kallad skolpolis, består ofta av barn eller ungdomar som har fått utbildning för att hjälpa sina skolkamrater att korsa vägen säkert vid övergångsställen nära skolor. Dessa patruller bär orangefärgade kappor med reflexer för att synas tydligt av bilister.

Huvuduppgifter för en skolpatrull

  • Säker passage: Se till att barnen på väg till och från skolan kan korsa vägen säkert. Detta innebär att de hjälper barnen att hitta rätt tidpunkt att gå över vägen och att vara uppmärksamma på biltrafiken.
  • Uppmärksamma bilister: Genom sin närvaro signalerar skolpatrullen till bilister att de ska sakta ner och vara extra försiktiga eftersom barn är i närheten.

Begränsningar

Skolpatruller har inga speciella befogenheter att stoppa trafiken. Deras roll är mer att uppmärksamma både barn och bilister på behovet av försiktighet.

Skolskjuts

Vad är en skolskjuts?

Skolskjutsar är fordon, ofta bussar, som används för att transportera barn till och från skolan. Dessa fordon är utformade och reglerade för att ge maximal säkerhet åt barnen under deras resa.

Säkerhetsåtgärder vid skolskjutsar

  • Varningslampor: Skolskjutsar är utrustade med varningslampor som tänds cirka 100 meter innan ett stopp och släcks 100 meter efter stoppet. Dessa lampor varnar andra trafikanter att stanna eller sakta ner eftersom barn kan röra sig i närheten.
  • Omkörning: Det är extremt viktigt att bilförare är mycket försiktiga när de kör om en stillastående skolskjuts. Risken är stor att barn plötsligt kan springa över gatan utan att se sig för, vilket gör det nödvändigt för bilförare att vara beredda att stanna helt om det behövs.

Andra viktiga aspekter

Trafikregler för att skydda barn

Speciell hänsyn: Enligt trafikreglerna ska alla trafikanter visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer med funktionshinder. Detta innebär att man alltid ska vara extra försiktig när man kör i områden där barn kan vistas, som nära skolor och lekplatser.

Defensiv körning: Att köra defensivt innebär att man är förberedd på att något oväntat kan hända, som att ett barn plötsligt springer ut på vägen. Defensiv körning innebär också att man håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon och anpassar hastigheten efter rådande förhållanden.

Olycksstatistik och riskbeteende

Statistik: Statistik visar att cirka 10 % av de som dödas i trafiken varje år är gående, vilket inkluderar barn. Det är därför viktigt att alltid vara extra uppmärksam och köra med en hastighet som ger möjlighet att stanna om ett barn plötsligt dyker upp på vägen.

Riskbeteende: Barns impulsiva beteende innebär att de kan göra oväntade saker i trafiken, som att springa ut på vägen utan att se sig för. Därför är det avgörande att som förare alltid vara beredd på att reagera snabbt och bromsa i tid för att undvika olyckor.

Barn i trafiken utgör en speciell utmaning för trafiksäkerheten. Genom att visa extra hänsyn, vara uppmärksam och köra defensivt kan vi alla bidra till att göra trafiken säkrare för våra yngsta och mest sårbara medtrafikanter. Det är också viktigt att förstå och respektera de specifika regler och åtgärder som finns, som skolpatruller och skolskjutsar, för att säkerställa barnens säkerhet på vägen.

Skip to navigation