Skip to content
Fordonskännedom

Bilförsäkringar

När du äger en bil i Sverige är det viktigt att förstå olika typer av bilförsäkringar och vad de täcker. Bilförsäkringar är nödvändiga för att skydda dig ekonomiskt vid olyckor eller skador. Det finns olika typer av försäkringar, och det kan vara förvirrande att veta vilken man ska välja. Här går vi igenom de vanligaste typerna av bilförsäkringar och deras funktioner.

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är en del av helförsäkringen. Den täcker skador på din egen bil vid trafikolyckor, oavsett vem som orsakat olyckan. Om du till exempel kör av vägen och skadar bilen eller om någon annan skadar din bil när den är parkerad, så täcker vagnskadeförsäkringen kostnaden för att reparera bilen.

Hel- eller halvförsäkring bil

När du försäkrar din bil kan du välja mellan hel- eller halvförsäkring:

  • Helförsäkring: Innehåller allt som ingår i halvförsäkringen samt vagnskadeförsäkring. Helförsäkringen täcker alltså skador på din egen bil vid trafikolyckor, skadegörelse, och andra typer av skador som inte täcks av halvförsäkringen.
  • Halvförsäkring: Innehåller trafikförsäkring samt tilläggsförsäkringar som stöld-, brand-, och glasförsäkring. Halvförsäkringen täcker inte skador på din egen bil vid en olycka, men den täcker till exempel om din bil blir stulen eller om du får en spricka i vindrutan.

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring är en typ av försäkring som du kan teckna när du ställer av din bil och inte tänker använda den på ett tag. Den täcker skador som kan uppstå när bilen är avställd, till exempel brand eller stöld. Om du planerar att inte använda din bil under en längre period kan denna försäkring vara ett bra alternativ.

Försäkringsbolag bil

Det finns flera försäkringsbolag i Sverige som erbjuder bilförsäkringar. Några av de mest kända är:

  • Folksam
  • If
  • Länsförsäkringar
  • Trygg-Hansa
  • Moderna Försäkringar

Varje försäkringsbolag erbjuder olika typer av försäkringar och villkor, så det är viktigt att jämföra dem för att hitta den som passar dig bäst. Tänk på att priset på försäkringen kan variera beroende på din ålder, var du bor, bilens modell, och hur mycket du kör.

Försäkring på bil

Att ha en försäkring på bilen är lagstadgat i Sverige. Den minsta försäkring du måste ha är trafikförsäkring. Den täcker personskador och skador som du orsakar på andras egendom när du kör bilen. Om du kör utan trafikförsäkring riskerar du höga böter och andra juridiska konsekvenser. Trafikförsäkringen täcker dock inte skador på din egen bil, för det behöver du en halv- eller helförsäkring.

Genom att förstå dessa olika typer av bilförsäkringar och vad de täcker kan du göra ett informerat val och skydda dig själv och din bil på bästa möjliga sätt.
Skip to navigation