Skip to content
Trafiksäkerhet

Fartblindhet

Fartblindhet innebär att du tappar känslan för hur fort du kör efter att ha hållit en hög hastighet under en längre tid. När du sedan saktar ner kan det kännas som att du kör mycket långsammare än vad du faktiskt gör.

Risker med fartblindhet

Fartblindhet kan leda till att du missbedömer avstånd och hastigheter. Till exempel, om du har kört i 110 km/h på motorvägen och sedan saktar ner till 50 km/h, kan 50 km/h kännas väldigt långsamt även om det är en säker hastighet för stadskörning. Detta kan göra att du lätt kör för fort i områden där låg hastighet är nödvändig, vilket ökar risken för olyckor.

Hur kan du undvika fartblindhet?

  • Kontrollera hastighetsmätaren: Var noga med att regelbundet kolla på din hastighetsmätare, speciellt när du byter från en högre till en lägre hastighet.
  • Planera dina resor: Ta regelbundna pauser och kör inte för långa sträckor i hög hastighet utan att vila ögonen.
  • Var uppmärksam på vägmärken: Vägmärken hjälper dig att hålla koll på vilken hastighet som är lämplig för vägen du kör på.

Exempel på fartblindhet

Efter att ha kört i 120 km/h på motorvägen i en timme, kör du in i en stad där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. När du sänker farten känns det som att du nästan kryper fram, vilket kan leda till att du inte saktar in tillräckligt och därmed riskerar att köra för fort genom staden.

Att förstå och vara medveten om fartblindhet är viktigt för att kunna köra säkert. Genom att hålla blicken rörlig, ta regelbundna pauser, undvika stress och alkohol samt vara noggrann med att hålla rätt hastighet kan du minska riskerna för detta fenomen och bli en säkrare förare.

Skip to navigation