Skip to content
Fordonskännedom

Fordonsskatt

Fordonsskatt är en avgift som betalas för att ett fordon ska få användas på vägarna. Den här skatten gäller för de flesta fordon, inklusive personbilar, lastbilar och motorcyklar. Syftet med fordonsskatten är att täcka kostnaderna för vägunderhåll och andra transportrelaterade utgifter.

Betala fordonsskatt

När du äger ett fordon är du skyldig att betala fordonsskatt. Denna skatt baseras främst på fordonets koldioxidutsläpp och drivmedelstyp, men också på dess vikt. Till exempel har en stor och tung dieseldriven bil en mycket högre årsskatt jämfört med en mindre bensindriven bil. Det är viktigt att komma ihåg att fordonsskatten ska betalas för att fordonet ska få köras på allmän väg.

Du kan betala fordonsskatten på flera sätt, bland annat via Transportstyrelsens webbplats, app eller genom autogiro. Om du inte betalar skatten i tid kan du få påminnelser och riskera att fordonet får körförbud tills skatten är betald.

Fordonsskatt elbil

Elbilar har en betydligt lägre fordonsskatt jämfört med traditionella bensin- och dieseldrivna fordon. I många fall betalar man endast en liten administrativ avgift för elbilar. Detta beror på att elbilar inte släpper ut koldioxid under körning, vilket är en av de huvudsakliga faktorerna som påverkar fordonsskatten. Den svenska regeringen har också infört olika incitament för att främja användningen av elbilar, inklusive skattelättnader och subventioner.

För elbilar som registrerats efter 2018 gäller systemet “bonus malus”. Detta innebär att elbilar, som har låga eller inga koldioxidutsläpp, kan få en bonus vid köp, medan bilar med högre utsläpp får en förhöjd fordonsskatt (malus) de tre första åren. På så sätt försöker man styra konsumenterna mot mer miljövänliga fordon.

Att köra en elbil innebär också andra ekonomiska fördelar utöver den lägre fordonsskatten, såsom lägre driftkostnader och underhåll jämfört med bensin- och dieselbilar. Elbilar är dessutom skattebefriade de första fem åren efter registrering, vilket kan innebära stora besparingar för ägarna.

Den som köper en elbil i Sverige behöver bara betala 360 kronor om året i fordonsskatt. Men i framtiden kan dagens skattesystem ersättas av en så kallad kilometerskatt där körsträckan bestämmer hur hög skatten blir.

Exempel på fordonsskatt

En Volvo XC90 diesel kan ha en årsskatt på ungefär 7 000 till 10 000 kronor beroende på modell och utsläpp. Detta är betydligt högre än för en elbil.

En Tesla Model Y, som är en elbil, har en mycket lägre årsskatt. För närvarande är skatten för en Tesla Model Y cirka 360 kronor per år på grund av de låga eller inga koldioxidutsläppen och de svenska incitamenten för elbilar.

Skip to navigation