Skip to content
Trafikregler

Järnvägskorsning

En blå och vit järnvägsövergångsgrind syns på höger sida av en tom motorväg i Sverige, med två gula skyltar på varje ände. En bil syns svagt vid ett hörn nära järnvägsspåren. Bakgrunden visar ett platt landskap och grå himmel.

En järnvägskorsning kräver extra uppmärksamhet från alla trafikanter. Det finns flera olika typer av järnvägskorsningar och regler att följa för att korsa dem på ett säkert sätt.

Avstånd

När du närmar dig en järnvägskorsning ser du ofta skyltar som varnar för den kommande korsningen. Det finns specifika avståndsskyltar som hjälper dig att förstå hur nära du är järnvägskorsningen. Dessa skyltar har en, två eller tre streck och sitter på olika avstånd från korsningen:

  • Tre streck: Längst bort från korsningen.
  • Två streck: Mellanavstånd.
  • Ett streck: Närmast korsningen.

Dessa skyltar hjälper dig att bedöma när du ska börja sakta ner och vara extra uppmärksam.

Järnvägskorsning med bommar

En bevakad järnvägskorsning har bommar som går ner för att stoppa trafiken när ett tåg närmar sig. Denna typ av korsning har ofta både ljud- och ljussignaler för att varna dig. När bommarna börjar gå ner och ljussignalerna blinkar rött måste du stanna och vänta tills bommarna går upp igen och ljuset slutar blinka rött.

Järnvägskorsning bommar

Bommarna vid järnvägskorsningar är antingen helbommar eller halvbommar:

  • Helbom: Täcker hela vägen och blockerar all trafik.
  • Halvbom: Täcker endast en sida av vägen, men har också en halvbom från andra hållet.

Det är viktigt att du aldrig kör runt bommar som är nere. Om din bil skulle stanna mitt på spåren och när bommarna går ner, kan du faktiskt köra igenom dem eftersom de är konstruerade för att brytas lätt.

Järnvägskorsning utan bommar

En obevakad järnvägskorsning saknar bommar och ofta också ljud- och ljussignaler. Vid dessa korsningar måste du vara extra försiktig och alltid stanna och titta noggrant åt båda hållen för att se om ett tåg närmar sig. Lita inte bara på dina sinnen, utan ta dig tid att försäkra dig om att det är säkert att korsa spåren.

Generella tips

  • Anpassa hastigheten: Sänk farten när du närmar dig en järnvägskorsning, särskilt om sikten är skymd.
  • Stanna om sikten är dålig: Om du inte kan se om ett tåg närmar sig, stanna och titta noggrant åt båda hållen innan du korsar.
  • Följ signaler och skyltar: Respektera alla ljus- och ljudsignaler samt bommar vid järnvägskorsningar.
  • Korsa snabbt och säkert: När du väl har bedömt att det är säkert, kör över spåren utan att stanna mitt på spåret.
  • Undvik omkörningar: Det är förbjudet att köra om i samband med järnvägskorsningar, om det inte finns bommar och trafikljus som reglerar trafiken.

Genom att följa dessa riktlinjer och alltid vara uppmärksam kan du korsa järnvägsspår på ett säkert sätt och undvika olyckor.

Skip to navigation