Skip to content
Manövrering

Körfält

Vad är ett körfält?

Ett körfält är ett längsgående fält på en väg som är avsett för trafik med fordon i en enda fil. Körfält är oftast markerade med vita linjer, men ibland kan de vara omarkerade. En bred väg där det finns tillräckligt med utrymme för att två bilar ska kunna köra bredvid varandra räknas som två omarkerade körfält.

Olika typer av körfält

Det finns olika typer av körfält som används för att organisera trafiken och förbättra säkerheten på vägarna:

 • Markerade körfält: Dessa är tydligt avgränsade med linjer på vägen. De hjälper förare att hålla rätt position och avstånd till andra fordon.
 • Icke-markerade körfält: Dessa finns på bredare vägar utan tydliga linjemarkeringar. Om utrymmet är tillräckligt stort för att köra säkert i två filer räknas det som två körfält.

Hur du placerar bilen i körfältet

När du kör ska du normalt placera din bil i mitten av körfältet. Detta ger dig bästa möjliga kontroll och säkerhet. Det finns dock situationer där du kan behöva justera din position:

 • Dagsljus med god sikt: Håll något till höger för att skapa större avstånd till mötande trafik.
 • Mörker: Håll något närmare mitten för att minska risken för överraskningar från sidan av vägen, till exempel djur som hoppar ut.

Körfältsbyte

Steg-för-steg-guide för körfältsbyte

Att byta körfält är en viktig del av körningen som kräver uppmärksamhet och försiktighet. Här är en steg-för-steg-guide för hur du gör ett säkert körfältsbyte:

 1. Kontrollera trafiken och anpassa hastigheten: Se till att avståndet till fordonet framför dig är tillräckligt.
 2. Kolla dina speglar: Använd den inre backspegeln och sidospeglarna för att se trafiken bakom och bredvid dig.
 3. Kontrollera döda vinkeln: Vrid huvudet och titta över axeln för att se om det finns något fordon i den döda vinkeln.
 4. Slå på blinkersen: Signalisera din avsikt att byta körfält genom att slå på blinkersen. Ge andra trafikanter tid att se din signal och anpassa sig.
 5. Kolla döda vinkeln igen: Innan du verkligen byter körfält, kontrollera döda vinkeln en sista gång.
 6. Byt körfält lugnt och försiktigt: Sväng över till det nya körfältet med en mjuk rörelse. Öka farten något om det behövs för att anpassa dig till trafiken i det nya körfältet.

När det är förbjudet att byta körfält

Det finns situationer där det är förbjudet att byta körfält, till exempel:

 • Heldragna linjer: Du får inte korsa en heldragen linje för att byta körfält.
 • Tät trafik: I tät trafik där det finns luckor mellan fordonen kan det vara frestande att köra slalom, men detta är inte tillåtet.
 • Slalomkörning: Att köra slalom mellan bilarna är förbjudet eftersom det kan orsaka farliga situationer.

Genom att följa dessa regler och råd kan du bidra till en säkrare och smidigare trafikmiljö. Körfält och körfältsbyten är viktiga delar av körtekniken som hjälper till att hålla trafiken organiserad och säker.

Skip to navigation