Skip to content
Vägmärken

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken är en typ av vägmärken som hjälper trafikanter att hitta rätt väg och få information om platser och tjänster. Dessa märken är viktiga för att ge tydliga anvisningar om riktning, avstånd och vägnummer. Här följer en detaljerad genomgång av de olika typerna av lokaliseringsmärken:

Lokaliseringsmärken för vägvisning

Lokaliseringsmärken för vägvisning är speciellt utformade för att hjälpa förare att navigera. Dessa märken visar vägen till specifika destinationer som städer, orter, sevärdheter eller viktiga inrättningar. De kan också visa hur vägar och körfält är indelade och hur trafiken leds om vid vägarbeten eller andra hinder.

Lokaliseringsmärken färg

Färgen på lokaliseringsmärken varierar beroende på deras funktion:

  • Blå skyltar används för vägvisning och information om allmänna vägar och landsvägar.
  • Gröna skyltar används på motorvägar och motortrafikleder.
  • Gula skyltar används vid omledning och tillfälliga vägvisningar.
  • Bruna skyltar används för att visa vägen till turistmål och sevärdheter.
  • Vita skyltar används för vägvisning och information om lokala mål och inrättningar.

Världsarv skylt

En världsarvskylt används för att markera platser som är upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Dessa skyltar är vanligtvis bruna och visar ofta en symbol eller text som indikerar att platsen är av särskilt kulturellt eller naturligt värde.

Orienteringstavla

Orienteringstavlor är större skyltar som ger en översikt av vägförhållanden och visar hur olika vägar förgrenar sig. De kan också visa avstånd till olika destinationer och hur man tar sig till specifika platser.

Orienteringstavla skylt

Orienteringstavlor har ofta en karta eller en schematisk bild som visar hur olika vägar är kopplade och vilka rutter som leder till olika mål. Dessa skyltar används särskilt i större korsningar och rondeller.

Tabellorienteringstavla

Tabellorienteringstavlor visar en tabell med information om avstånd till olika destinationer och vilken riktning man ska ta för att nå dem. Dessa skyltar är användbara för att snabbt få en överblick över kommande avfarter och vägval.

Avfartsorienteringstavla

Avfartsorienteringstavlor placeras före avfarter på motorvägar och större vägar. De visar vilken avfart som leder till vilka destinationer och vilket körfält man ska använda för att ta rätt avfart.

Avståndstavla

Avståndstavlor är vanliga lokaliseringsmärken som visar riktning och avstånd till specifika destinationer. De kan vara monterade på stolpar längs vägen och visar ortsnamn och avstånd i kilometer.

Avfartsvisare skylt

Avfartsvisare skyltar visar vägen till avfarter och används oftast på motorvägar. De visar var avfarten börjar och vad avfarten leder till.

Körfältsvägvisare

Körfältsvägvisare visar hur körfält är uppdelade och vilken fil som leder till vilken destination. Dessa skyltar är viktiga i större korsningar och på motorvägar för att hjälpa förare att välja rätt körfält i god tid.

Platsmärke skylt

Platsmärken visar namn på platser som städer, byar, parker, eller andra viktiga platser. Dessa skyltar hjälper förare att identifiera sin position och veta när de kommer till en viss plats.

Avståndstavla

Avståndstavlor visar hur långt det är till olika destinationer från en viss punkt på vägen. De kan hjälpa förare att planera sin resa och veta hur långt det är kvar till deras mål.

Vägnummer skylt

Vägnummer skyltar visar nummer på de vägar man kör på. Dessa skyltar är särskilt viktiga för navigering och för att följa en specifik rutt, särskilt på längre resor.

Orienteringstavla för omledningsväg

Dessa skyltar visar alternativa rutter vid omledningar, till exempel vid vägarbeten eller olyckor. De hjälper förare att hitta alternativa vägar och undvika problemområden.

Farligt gods skylt

Skyltar för farligt gods visar vilken väg som är tillåten för transport av farligt gods. Dessa skyltar är viktiga för att säkerställa att transporter med farligt innehåll sker på säkra vägar.

Enskild väg skylt

Enskilda vägar är privata vägar som inte underhålls av staten eller kommunen. Skyltar för enskilda vägar visar att vägen är privat och att den kanske inte är öppen för allmän trafik eller underhålls regelbundet.

Att förstå och känna igen dessa olika lokaliseringsmärken är avgörande för att navigera säkert och effektivt på vägarna. Dessa märken ger viktig information som hjälper förare att planera sina resor och undvika faror.

Skip to navigation