Skip to content
Trafikregler

Övergångsställe

Reglerna vid övergångsställen är viktiga för att säkerställa säkerheten för både gående och fordonstrafik.

  • Vid obevakade övergångsställen måste bilister stanna för fotgängare som är på väg att gå ut på övergångsstället eller redan är där.
  • Vid bevakade övergångsställen ska både gående och bilister följa trafikljusen.
  • Det är förbjudet att köra om ett annat fordon strax före eller på ett obevakat övergångsställe.
  • Bilister får inte parkera eller stanna inom 10 meter innan ett övergångsställe.

Övergångsställe

Ett övergångsställe är en plats där gående kan korsa vägen på ett säkert sätt. Övergångsställen markeras med tydliga vita streck på vägbanan och skyltar som visar en gående person. Det är viktigt att både bilister och gående känner till och följer reglerna för att öka säkerheten.

Obevakat övergångsställe

Ett obevakat övergångsställe är ett övergångsställe utan trafikljus eller polis som reglerar trafiken. Här har fordonsförare väjningsplikt mot gående som är på väg att gå ut eller redan befinner sig på övergångsstället. Det betyder att bilister måste släppa fram fotgängarna.

Bevakat övergångsställe

Ett bevakat övergångsställe har trafikljus eller polis som dirigerar trafiken. Vid dessa övergångsställen måste både fordonsförare och gående följa trafikljusen. När det är grönt ljus för fotgängarna ska bilisterna stanna och låta dem gå över. Om en gående påbörjar sin övergång på grönt men ljuset växlar till rött medan de är på övergångsstället, måste bilisterna ändå låta dem gå klart.

Övergångsställe i mörker

När du kör i mörker vid övergångsställen är det viktigt att vara extra uppmärksam. Det kan vara svårt att se gående, särskilt om de är klädda i mörka kläder. Här är några tips för säker körning i mörker:

  • Sänk hastigheten och var beredd att stanna.
  • Använd helljus där det är möjligt, men blända av för mötande trafik.
  • Försök att få ögonkontakt med gående för att säkerställa att de ser dig och du ser dem.
  • Var försiktig vid övergångsställen med dålig belysning och skymd sikt.

Gångfartsområde

Ett gångfartsområde är en zon där alla trafikanter måste visa extra hänsyn till gående. Fordon får endast köra i gångfart, och de gående har företräde. Bilister har alltid väjningsplikt mot fotgängare och måste anpassa hastigheten så att de inte utgör någon fara. När man lämnar ett gångfartsområde gäller utfartsregeln.

Gågata

En gågata är en särskild gata där gångtrafikanter har företräde och fordon endast får köra i undantagsfall, till exempel för varuleveranser, taxi eller utryckningsfordon. Reglerna för gångfartsområde gäller även här, vilket innebär att fordon endast får i gångfart och de måste lämna företräde för alla gående.

Genom att följa dessa regler och vara medveten om övergångsställens betydelse kan vi alla bidra till en säkrare trafikmiljö för både gående och fordon.

Skip to navigation