Skip to content
Vägmärken

Påbudsmärke

I trafiken finns det många olika typer av vägmärken som hjälper oss att förstå vad vi ska göra och var vi ska köra. En viktig grupp av dessa vägmärken är påbudsmärken. Här ska vi gå igenom vad påbudsmärken är, vad påbudsskyltar innebär, och vad som menas med påbjuden körriktning.

Påbudsmärke

Ett påbudsmärke är en typ av vägmärke som ger oss en specifik instruktion som vi måste följa när vi kör. Dessa märken är runda och blå med en vit symbol i mitten. Symbolen visar vad vi är tvungna att göra. Det kan till exempel vara att vi måste köra i en viss riktning eller använda ett visst körfält. Påbudsmärken är viktiga eftersom de hjälper till att hålla trafiken organiserad och säker.

Exempel på påbudsmärken:

  • Påbjuden cykelbana (D4): Denna skylt visar att endast cyklister får använda denna bana.
  • Cirkulationsplats (D3): Denna skylt talar om att du måste köra runt, i motsols riktning, i en cirkulationsplats.

Påbudsskylt

Påbudsskylt är ett annat namn för påbudsmärke. Det är en vägskylt som ger oss en direkt order att följa något specifikt i trafiken. Påbudsskyltar är alltid runda och blå med en vit symbol. De placeras på platser där det är viktigt att trafikanterna följer en viss regel för att undvika olyckor och förvirring.

Vanliga typer av påbudsskyltar:

  • Påbjuden gång- och cykelbana (D6): Denna skylt visar att både fotgängare och cyklister ska använda banan, men de har sina separata delar.
  • Påbjudet körfält för fordon i linjetrafik (D10): Denna skylt visar att körfältet endast får användas av bussar och andra fordon i linjetrafik.

Påbjuden körriktning

Påbjuden körriktning innebär att du som förare är skyldig att köra i en viss riktning som anges av påbudsskylten. Detta är ofta för att leda trafiken på ett säkert sätt genom korsningar, rondeller, eller andra specifika vägavsnitt.

Exempel på påbjuden körriktning:

  • Påbjuden körriktning (D1): Denna skylt visar vilken riktning du måste köra i, till exempel att du måste svänga höger eller vänster. Dessa skyltar hjälper till att minska trafikstockningar och förbättra flödet genom områden med hög trafikintensitet.

Genom att förstå och följa dessa påbudsmärken och påbudsskyltar kan du hjälpa till att göra vägarna säkrare för alla. Det är viktigt att alltid vara uppmärksam på dessa skyltar och följa deras anvisningar noggrant.

Skip to navigation