Skip to content
Trafikregler

Parkeringsregler

Att förstå parkeringsregler är en viktig del av trafikteorin. Här kommer en utförlig genomgång av olika parkeringsregler och vad de innebär.

Regler för parkering

Parkering innebär att du stannar ditt fordon av annan anledning än att släppa av eller hämta upp passagerare, eller för att lasta av eller på gods. Det finns många regler för var och när du får parkera för att undvika att skapa fara eller hinder för andra trafikanter.

Dubbelparkering

Dubbelparkering innebär att du parkerar ditt fordon bredvid ett redan parkerat fordon på en gata, vilket gör att du blockerar vägen för andra fordon. Detta är förbjudet eftersom det skapar hinder och kan skapa faror i trafiken.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud innebär att det är helt förbjudet att parkera ditt fordon på vissa platser. Detta kan vara markerat med vägmärken som “Förbud mot att parkera fordon”. Du får inte heller parkera vid en gul streckad linje längs trottoarkanten.

Datumparkering

Datumparkering är en regel som gäller i vissa städer för att underlätta snöröjning och städning. Det innebär att du inte får parkera på ena sidan av gatan på jämna datum och på den andra sidan på udda datum. Detta är markerat med skyltar.

Fickparkera

Fickparkering är när du parkerar bilen parallellt med trottoarkanten, mellan två andra parkerade bilar. Detta kräver lite övning för att bli bra på, men det är en viktig färdighet att ha.

Klicka på bilden för att lära dig hur du fickparkerar.

Fickparkera

Parkering vid korsning

Det är förbjudet att parkera i en korsning eller inom 10 meter från korsningen. Detta är för att säkerställa att sikten är fri och att alla trafikanter kan se varandra tydligt.

Högerregel parkering

När du parkerar på en gata, ska du parkera på höger sida i färdriktningen. På enkelriktade gator kan du parkera på båda sidor.

Genom att följa dessa parkeringsregler bidrar du till en säkrare och smidigare trafikmiljö för alla. Det är viktigt att alltid vara uppmärksam på skyltar och markeringar som anger specifika regler för området där du parkerar.

Skip to navigation