Skip to content
Vägmärken

Parkeringsskyltar

Att förstå parkeringsskyltar är en viktig del av körkortsteorin. Parkeringsskyltar visar var du får och inte får parkera, och de har ofta tilläggstavlor som ger extra information. Här är en omfattande guide till parkeringsskyltar och deras betydelse.

Parkeringsskylt

En parkeringsskylt är ett vägmärke som berättar att parkering är tillåten. Den är blå med ett vitt “P”. Skylt betyder att du får parkera ditt fordon , men det kan finnas vissa regler och begränsningar att följa beroende på eventuella tilläggstavlor under skylten.

P-skylten innebär att parkering är tillåten i 24 timmar på vardagar, och utan tidsgräns på helgerna, om inget annat anges.

Parkeringsskyltar betydelse

Parkeringsskyltar används för att reglera hur man parkerar för att säkerställa att vägar och gator är fria från hinder som kan störa trafiken. De hjälper också till att minska trafikproblem och säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringsplatser åt alla.

Parkeringsskyltar tilläggstavlor

Tilläggstavlorna ger ytterligare information till P-skylten. Exempelvis:

  • När parkering är tillåten
  • Vilken typ av fordon som får parkera
  • Om du behöver använda en P-skiva
  • Om du ska betala en avgift
  • Hur länge du får parkera

Parkeringsskyltar med tilläggstavlor

När en parkeringsskylt har en tilläggstavla måste du följa både huvudskylten och tilläggstavlan. Om en skylt till exempel har en tilläggstavla som visar “Avgift 9-18” betyder det att du måste betala för att parkera mellan klockan 9 och 18 på vardagar.

h4>Parkeringsskyltar med tilläggstavlor förklaring

För att tolka en parkeringsskylt med tilläggstavlor korrekt, läs uppifrån och nedåt, huvudskylten först och sedan tilläggstavlan. Till exempel, en skylt med “P” och en tilläggstavla med “8-18” betyder att du får parkera mellan kl. 8 och 18. Om det finns ytterligare tilläggstavlor, som “2 tim” betyder det att du bara får parkera i 2 timmar under dessa tider.

Parkeringsskyltar tider

Tider på parkeringsskyltar anger när parkering är tillåten eller förbjuden.

  • Vita siffror utan parentes gäller vardagar
  • Vita siffror inom parentes gäller lördagar och dag före helgdag
  • Röda siffror gäller söndagar och helgdagar.

Parkeringsförbud skyltar

Parkeringsförbudsskyltar visar var det är förbjudet att parkera. Dessa skyltar är runda och blå med en röd kant och ett rött diagonalt streck. Om en sådan skylt finns på platsen får du inte parkera där. Det kan finnas tilläggstavlor som anger specifika tider eller dagar när parkeringsförbudet gäller.

Parkeringsskylt huvudled

På en huvudled är det generellt förbjudet att parkera, men det kan finnas undantag. Där det finns en parkeringsskylt är det tillåtet att parkera, trots att det är en huvudled.

Parkeringsskyltar regler

Reglerna för parkeringsskyltar är utformade för att säkerställa att parkering sker på ett sätt som inte stör trafikflödet eller skapar farliga situationer. Du måste följa de specifika anvisningarna på skylten och eventuella tilläggstavlor, som kan innehålla regler om tidsbegränsningar, avgifter, eller speciella krav som användning av P-skiva.

Parkeringsskyltar regler tid

Tidsregler på parkeringsskyltar visar när du får eller inte får parkera. Det är viktigt att du noggrant läser alla tider som anges på både huvudskylten och tilläggstavlorna för att undvika att bryta mot reglerna och riskera böter.

Komplicerade Parkeringsskyltar

Vissa parkeringsskyltar kan verka komplicerade eftersom de har flera tilläggstavlor med olika regler. Till exempel kan en parkeringsskylt visa att parkering är tillåten i 2 timmar på vardagar, men förbjuden på natten, och endast tillåten med en parkeringsskiva på lördagar. Det är viktigt att noggrant läsa och förstå alla delar av skylten för att undvika böter.

Att förstå parkeringsskyltar och deras tilläggstavlor är avgörande för att kunna parkera korrekt och undvika böter. Genom att följa de angivna reglerna bidrar du till en smidig och säker trafikmiljö.

Skip to navigation