Skip to content
Manövrering

Släpvagn

Släpvagnar är viktiga verktyg för att öka transportkapaciteten för fordon. De används för att frakta allt från byggmaterial och möbler till båtar och andra fordon. När du ska koppla ett släp till din bil måste du ha koll på vad bilen får dra och hur mycket vagnen väger. Vilken körkortsbehörighet som krävs beror på vad bilens och släpets sammanlagda totalvikt är.

Vad är ett släp?

Ett släp är ett fordon som kopplas till ett motorfordon för att transportera gods. Det finns olika typer av släpvagnar beroende på vad de ska användas till, till exempel båttrailers, hästsläp och lastsläp. Släp kan vara både bromsade och obromsade, vilket påverkar hur de får användas och vilka hastighetsgränser som gäller.

Obromsat släp

Ett obromsat släp är ett släp som saknar egna bromsar. Det förlitar sig helt på dragfordonets bromssystem. Obromsade släp har en totalvikt på max till 750 kg och får därför inte lastas tungt.

Lätt släpvagn

Ett lätt släp är ett släp med en totalvikt på högst 750 kg. Dessa släp kräver inget extra körkort om du har B-körkort. De är populära för privat bruk på grund av sin enkelhet och mångsidighet.
Om släpet har en totalvikt på mer än 750 kg klassas det ändå som lätt om släpets och bilens sammanlagda totalvikter är max 3 500 kg. Om släpet har en totalvikt som överstiger 750 kg och bilens och släpets sammanlagda totalvikter är mer än 3 500 kg krävs en högre körkortsbehörighet.

Efterfordon

Efterfordon är ett redskap eller annat som kopplas på en bil, men inte är avsedd för transport av gods, till exempel en cementblandare, kioskvagn, arbetsbod eller skylift.
Det finns även vissa fordon som kan klassas som efterfordon trots att de är avsedda för transport, exempelvis båttransportvagnar och husvagnar utan fjädring. Dessa ska då inte vara registrerade.
Efterfordon ska ha LGF-skylt och högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.

Hastighet släp

Man får aldrig köra mer än 80 km/h med tillkopplat släp. Ett obromsat släp har en maxhastighet på 40 km/h om släpets totalvikt överstiger hälften av bilens tjänstevikt.

Belysning släpvagn regler

Släpvagnar måste ha fungerande belysning för att vara säkra i trafiken. Reglerna för belysning är strikta och det är förarens ansvar att se till att all belysning fungerar korrekt.

 • Fram: Fram på släpvagnen ska det finnas vita reflexer på varsin sida, max 40 cm från kanten. Släpvagnar som är bredare än 160 cm ska även ha en vit lykta på varsin sida.
 • Bak: Bak på släpvagnen ska det finnas röda trekantiga reflexer och en röd lykta sitta på varsin sida. Släpvagnen ska även ha bromsljus, blinkers och skyltbelysning.
 • På sidorna: På sidorna ska det finnas orangegula reflexer och blinkers. För släp länge än 6 meter krävs fler reflexer, dock med högst 6 meters mellanrum. Reflexerna får inte sitta närmare än 2 meter från släpets fram- och bakända.

Vikter

Släpvagnsvikt

Släpvagnsvikt refererar till den faktiska vikten av släpet när det är lastat. Det är viktigt att hålla denna vikt inom de gränser som ditt körkort och dragfordonet tillåter.

Max släpvagnsvikt

Den maximala släpvagnsvikten är den högsta vikt som släpvagnen får väga inklusive last. Den anges av tillverkaren och beror på konstruktionen av både släpvagnen och dragfordonet.

Totalvikt släp

Totalvikten är den maximala vikten som släpvagnen inklusive last får ha. Den anges av tillverkaren och får inte överskridas. Att lasta för tungt kan leda till böter och farliga situationer i trafiken.

Kultryck

Kultryck är den vikt som vilar på dragfordonets dragkula. För att få bra köregenskaper måste lasten fördelas på släpvagnen så att kultrycket blir rätt.

 • Högt kultryck: Tyngdpunkten på lasten är för långt fram på släpvagnen och bilens bakdel
  trycks ner. Detta gör att du riskerar att blända mötande trafik och att styrningen kan bli instabil.
 • Lågt kultryck: Tyngdpunkten på lasten är för långt bak på släpvagnen, vilket gör att
  hela ekipaget kan slingra och åla sig på vägen och släpet riskerar att välta. Detta är farligt och du
  kan få körförbud om du har ett för lågt kultryck.

Däck på släpet

Däcktryck släpvagn

Korrekt däcktryck på släpvagnen är avgörande för säkerheten. För lågt eller för högt däcktryck kan leda till instabilitet och öka risken för olyckor. Det är viktigt att regelbundet kontrollera och justera däcktrycket enligt släpvagnens specifikationer.

Vinterdäck släpvagn regler

Under vintermånaderna måste släpvagnar ha vinterdäck om dragfordonet har det. Om dragbilen har dubbade däck måste släpet också ha dubbdäck. Detta gäller när det är vinterväglag. Reglerna är till för att förbättra säkerheten på hala vägar.

Lastbil med släp

När lastbilar drar släp ökar lastkapaciteten avsevärt. För att köra lastbil med släp krävs det ofta ett högre körkort än för personbil med släp, till exempel C- eller CE-körkort. Reglerna för vikt och dimensioner är också striktare.

Pivåkoppling

Pivåkopplingen är en kopplingsanordning som består av en vändskiva på dragbilen och en tapp på släpet. Denna typ av sammankoppling används mest på lastbilar och är ovanlig i Sverige.

Bogsering

Bogsering innebär att ett fordon drar ett annat fordon som inte kan köras för egen maskin. Detta kräver särskild uppmärksamhet på säkerhetsaspekter och regler.

Bogsering bil

När du bogserar en bil måste du använda en bogserlina eller bogserstång och följa specifika regler för säkerhet och hastighet. Bogsering får bara ske under vissa förutsättningar och på vissa typer av vägar.

Bogsering regler

Reglerna för bogsering är utformade för att minimera risker. Bland annat måste bogserlinan vara tydligt markerad om den är längre än 2 meter och fordonen får inte köras fortare än 30 km/h.

Bogsera bil hastighet

När du bogserar en bil får du köra högst 30 km/h. Detta för att säkerställa att bogseringen sker på ett säkert sätt utan att utsätta andra trafikanter för risk.

För att använda en släpvagn på ett säkert och effektivt sätt är det viktigt att ha god kunskap om de olika typerna av släpvagnar, deras specifikationer och de regler som gäller för dem.

Skip to navigation