Skip to content
Vägmärken

Trafikanordningar

Trafikanordningar är alla de anordningar som finns på och vid sidan av vägen som hjälper till att leda och reglera trafiken. Dessa anordningar är viktiga för att skapa en säker och smidig trafikmiljö. Här går vi igenom de olika typerna av trafikanordningar som du kommer att stöta på när du kör.

Vägmärken

Vägmärken är kanske de mest kända trafikanordningarna. De är skyltar som ger information, varnar, påbjuder eller förbjuder olika handlingar. Vägmärken är indelade i olika kategorier:

 • Varningsmärken

  Dessa märken är trekantiga och gula med röd ram. De varnar för fara och visar med en svart symbol vilken typ av fara det handlar om, till exempel en skarp kurva eller övergångsställe.

  Exempel: En triangulär skylt med en röd ram och en symbol som visar faran, såsom ett djur för viltfara. Ett rakt streck varnar för annan fara som inte har en egen symbol, och har då en förklarande tilläggsskylt.

 • Förbudsmärken

  Dessa märken är runda, vanligtvis gula med röd ram och visar vad du inte får göra på en viss plats, som att det är förbjudet att stanna eller parkera.

  Exempel: Rund skylt med röd kant och en symbol som visar förbudet, till exempel en cykel med ett streck över.

 • Påbudsmärken

  Dessa märken är runda, blå med vit symbol och visar vad du måste göra, till exempel att du måste köra rakt fram eller använda en viss körbana.

  Exempel: Rund blå skylt med vit pil som pekar höger, visar att du måste ta den körriktningen.

 • Anvisningsmärken

  Dessa märken är fyrkantiga, de ger information om vägen, som att du kör in på en motorväg eller att det är en enkelriktad gata.

  Exempel: Blå skylt med vit text eller symbol, som ett P för parkering.

 • Lokaliseringsmärken

  Märken som hjälper dig att hitta rätt, de visar vägar till olika platser som städer, sjukhus eller turistmål.

  Exempel: Grön skylt med vit text för större vägar, eller brun skylt för turistmål.

Trafiksignaler

Trafiksignaler, eller trafikljus, styr trafiken vid korsningar och övergångsställen. De visar med hjälp av rött, gult och grönt ljus när du ska stanna och när du får köra.

 • Rött ljus: Stanna.
 • Gult ljus: Stanna om du kan göra det säkert.
 • Grönt ljus: Kör, men var uppmärksam på andra trafikanter.

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar är linjer och symboler målade på vägen som visar var du ska köra och vilka regler som gäller.

 • Mittlinje och körfältslinje

  Dessa linjer delar upp körbanan i olika körfält och visar var du kan köra.

  Exempel: Streckade linjer visar att du kan byta körfält, medan heldragna linjer betyder att du inte får korsa dem.

 • Varningslinjer

  Längre streckade linjer som varnar för att sikten är dålig eller att det snart blir heldragen linje.

  Exempel: Lång streckad linje innan en kurva.

 • Övergångsställen och cykelöverfarter

  Markeringar som visar var fotgängare och cyklister kan korsa vägen.

  Exempel: Vita ränder över vägen.

Vägräcken och barriärer

Vägräcken och barriärer är fasta anordningar som används för att skydda trafikanter från att köra av vägen eller kollidera med farliga objekt.

 • Vägräcken

  Stål- eller betongbarriärer vid vägkanter och mittremsor som förhindrar att fordon kör av vägen eller in i mötande trafik.

  Exempel: Stålbarriärer längs med motorvägar.

Tillfälliga trafikanordningar

Dessa används vid vägarbeten eller olyckor för att leda om trafiken och varna om tillfälliga hinder.

 • Orangefärgade skyltar

  Visar tillfälliga regler och vägar vid vägarbeten.

  Exempel: Orange pil som visar en omledning runt ett vägarbete.

Trafikanordningar är nödvändiga för att skapa ordning och säkerhet på vägarna. Genom att förstå och följa dessa anordningar kan du bidra till en tryggare trafikmiljö. När du kör, var alltid uppmärksam på vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och andra anordningar så att du vet vad som gäller och kan anpassa din körning därefter.

Skip to navigation