Skip to content
Människan

Tunnelseende

Tunnelseende innebär att ditt avsökningsområde blir smalare, vilket gör att du missar saker som händer vid sidan av vägen. Det är som om du kör i en tunnel med mörka väggar runtomkring. Detta kan vara mycket farligt eftersom du kanske inte ser fotgängare, cyklister eller andra bilar som närmar sig från sidorna.

Orsaker till tunnelseende

Risken för tunnelseende ökar med:

  • Hög fart: När du kör fort smalnar ditt synfält av naturligt. Detta är kroppens sätt att fokusera på vägen framför dig, men det gör också att du missar viktig information från sidorna.
  • Trötthet: När du är trött minskar din förmåga att hålla blicken rörlig och du fokuserar mer på vad som är rakt framför dig, vilket leder till ett smalare synfält.
  • Alkohol: Alkohol påverkar synen och minskar din uppmärksamhet på omgivningen, vilket kan leda till tunnelseende.
  • Stress: Stress kan göra att du blir så fokuserad på en specifik uppgift att du inte ser vad som händer i din periferi.

Effekter av stress:

Tunnelseende vid stress

När du blir stressad, exempelvis vid en svår trafiksituation, kan ditt synfält minska och du ser bara det som är direkt framför dig. Detta innebär att du kan missa viktiga händelser i din omgivning, vilket ökar risken för olyckor.

Praktiska konsekvenser

Om du upplever tunnelseende vid stress, kan du till exempel missa ett barn som springer ut i vägen eller ett fordon som närmar sig från sidan.

Hur kan du motverka tunnelseende?

För att undvika tunnelseende är det viktigt att:

  • Hålla blicken rörlig: Flytta blicken ofta och kontrollera dina speglar regelbundet för att få en bättre uppfattning om vad som händer runtomkring dig. Detta hjälper dig att få en bättre överblick över trafiksituationen.
  • Ta pauser: Om du kör långa sträckor, stanna och ta pauser för att minska tröttheten.
  • Planera för att minska stress: Försök att undvika stressiga situationer genom att planera din körning, vara ute i god tid och undvika rusningstrafik när det är möjligt.
  • Undvika alkohol: Kör inte när du har druckit alkohol eftersom det påverkar din förmåga att se och uppfatta omgivningen korrekt.

Exempel på tunnelseende

Föreställ dig att du kör på en motorväg i hög hastighet. Din blick är fokuserad långt fram för att hinna se eventuella hinder. Plötsligt dyker en bil upp från en avfart till höger, men du hinner inte reagera eftersom ditt synfält är så smalt att du inte såg bilen i tid. Detta är ett typiskt exempel på hur tunnelseende kan orsaka farliga situationer i trafiken.

Genom att vara medveten om risken för tunnelseende och vidta åtgärder för att hantera det, kan du förbättra din uppmärksamhet och säkerhet i trafiken.

Skip to navigation