Skip to content
Vägmärken

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken är en viktig del av trafiksystemet. De ger oss information om specifika förhållanden på vägen eller i trafiken. Dessa märken är ofta rektangulära eller kvadratiska och använder symboler och text för att kommunicera viktiga meddelanden.

Upplysningsmärke

Ett upplysningsmärke informerar om något specifikt som du som trafikant bör känna till. Dessa märken kan till exempel berätta att vägen inte sandas på vintern, eller att det finns en fara vid vägen. Märkena är designade för att vara tydliga och lättlästa, ofta med enkla symboler och korta texter.

J2 Upplysningsmärke

Ett J2 upplysningsmärke är en specifik typ av upplysningsmärke som används för att ge information om en specifik plats eller vägsträcka. Märket är designat för att vara tydligt och lätt att förstå, vilket hjälper trafikanterna att navigera och följa trafikreglerna korrekt.

Exempel:

  • Vägsaltning upphör
  • Sandas ej vintertid

Skylt livsfarlig ledning

Denna skylt har en varningstriangel med en blixtsymbol, vilket tydligt visar att det finns elektrisk fara. Den varnar för livsfarlig ledning och används för att informera om att det finns högspänningsledningar i närheten. Dessa ledningar finns ofta på stolpar längs vägar eller järnvägar och kan även vara nedgrävda under marken. Det är viktigt att alltid vara medveten om var dessa ledningar finns och att hålla avstånd, särskilt vid arbete eller vid olyckor nära dessa områden.

Dessa skyltar är extremt viktiga för att förhindra olyckor, särskilt i områden där människor kan tänkas vistas, såsom byggarbetsplatser eller vid järnvägar.

Genom att vara uppmärksam på dessa märken kan du få viktig information om vägen framåt, undvika farliga situationer och följa lokala trafikregler. Det är viktigt att lära sig och förstå dessa märken för att bli en säker och medveten förare eller fotgängare.

Skip to navigation