Skip to content
Vägmärken

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar är viktiga för att vi ska kunna köra säkert och tydligt på vägarna. De hjälper oss att förstå hur vi ska bete oss i trafiken och var vi ska köra. Här är några av de viktigaste vägmarkeringarna som du behöver känna till:

Mittlinje och kantlinje

Heldragen mittlinje

En heldragen mittlinje är en linje som markerar vägens mitt och som du inte får köra över. Den används där det är extra viktigt att fordon håller sig på sin egen sida av vägen, till exempel på smala vägar eller i kurvor där sikten är dålig.

Heldragen linje

En heldragen linje används för att markera att du inte får köra över linjen och kan finnas både i mitten av vägen och vid kanten.
Du får inte korsa en heldragen linje till exempel för att byta körfält eller köra om. Undantag kan göras om det finns hinder på vägen.

Exempel på heldragna linjer är mittlinjer på smala eller kurviga vägar och linjer som markerar körfält vid korsningar eller trafikljus.

Kantlinje väg

Kantlinjen markerar vägkanten och hjälper dig att hålla dig på rätt plats på vägen. Utanför kantlinjen finns vägrenen, som kan användas av gående, cyklister och långsamtgående fordon. Om kantlinjen är streckad, får du köra över den, till exempel för att underlätta en omkörning eller när du ska svänga av åt höger.

Körfältslinje

Körfältslinjer är streckade linjer som delar upp vägen i olika körfält. Du får byta körfält över dessa linjer, men du måste alltid se till att det är säkert att göra det och att du inte stör andra trafikanter.

Reversibelt körfält

Ett reversibelt körfält är ett körfält där körriktningen kan ändras beroende på trafiksituationen. Till exempel kan det vara praktiskt att ha ett extra körfält in mot staden på morgonen när många pendlar till jobbet, och ett extra körfält ut från staden på eftermiddagen när alla ska hem. Ett reversibelt körfält markeras med en dubbel streckad linje och trafiksignaler styr vilken riktning som gäller för tillfället.

Vägmarkering väjningsplikt

Väjningsplikt vägmarkering

En väjningslinje består av vita trekanter målade i en korsning, och visar att du har väjningsplikt mot trafiken på vägen du vill köra ut på. Du ska ge dem företräde, men behöver inte stanna om det inte finns trafik i närheten.

Stopplikt vägmarkering

En stopplinje består av en bred, vit linje målad i en korsning. Den visar att du har stopplikt och måste stanna innan du kör ut på vägen. Du måste stå helt stilla även om ingen trafik kommer, och ska lämna företräde till trafik som redan befinner sig på vägen du vill köra ut på.

Vägmarkering korsande trafik

Cykelpassage vägmarkering

En cykelpassage är en del av vägen där cyklister korsar vägen. Den är markerad med vita fyrkanter och cyklister har väjningsplikt mot biltrafiken. Det är viktigt att hålla koll på dessa markeringar och vara beredd på att cyklister kan korsa vägen.

Vägmarkering cykelöverfart

En cykelöverfart är markerad med vita fyrkanter och en skylt med cykelsymbol. Vid en cykelöverfart har bilförare väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass II som är på eller just ska färdas ut på överfarten. Det är viktigt att sänka farten och vara beredd att stanna vid en cykelöverfart.

Övergångsställe

Ett övergångsställe är markerat med breda, vita linjer och en skylt med en gående person. Vid ett övergångsställe har trafiken väjningsplikt mot personer som är på eller just ska gå ut på övergångsstället. Det är viktigt att sänka farten och vara beredd att stanna vid ett övergångsställe.

Genom att förstå och respektera vägens markeringar bidrar du till en säkrare och smidigare trafikmiljö för alla trafikanter.

Skip to navigation