Skip to content
Vägmärken

Varningsmärken

Varningsmärken är en viktig del av trafiksäkerheten. De hjälper oss att förbereda oss för faror på vägen och varnar oss i god tid så att vi kan anpassa vår körning och undvika olyckor. Varningsmärkena är oftast triangelformade, gula med en röd ram och en svart symbol som visar vilken typ av fara som väntar.

Varningsskyltar

Varningsskyltar är skyltar som används för att varna trafikanter för olika typer av faror på vägen. Dessa skyltar är utformade för att vara tydliga och lätta att förstå, även på avstånd och i höga hastigheter. De flesta varningsskyltar är triangelformade med en gul bakgrund och en röd ram, och i mitten finns en svart symbol som visar vad faran är.

Varningsmärke

Ett varningsmärke används för att varna för en särskild fara på vägen. Det kan till exempel vara varningar för kurvor, vägarbeten, djur, eller andra faror som kan påverka trafiksäkerheten. Varningsmärken placeras på avstånd från faran så att föraren hinner sänka farten och vara beredd på det som kommer.

Alla varningsmärken

Det finns många olika typer av varningsmärken som varnar för olika faror. Här är några exempel:

  • Varning för djur
  • Varning för övergångsställe
  • Varning för vägarbete
  • Varning för mötande trafik
  • Varning för korsning
  • Varning för farthinder
  • Varning för avsmalnande väg
  • Varning för järnväg
  • Varning för sidvind

Varning för stenskott

Varningsmärket för stenskott varnar för sträckor där det finns risk för stenskott. Stenskott kan uppstå när lösa stenar kastas upp av bilens däck och kan orsaka skador på både fordon och människor. Det är särskilt vanligt på grusvägar eller vägar där det har skett nylagda vägunderhåll med grusmaterial.

Varning för kurva

Detta märke varnar för en kommande kurva på vägen. Kurvor kan vara farliga eftersom de kräver att föraren sänker hastigheten och styr noggrant för att inte köra av vägen. Kurvor kan vara särskilt farliga i dåligt väder eller om de är skarpa.

Varning för bro

Märket varnar för att det finns en bro längre fram. Broar kan vara smala eller ha höjdbegränsningar, vilket kan kräva att föraren anpassar hastigheten eller är extra försiktig vid möte med andra fordon.

Varning för farthinder

Detta märke varnar för farthinder, som kan vara gupp eller andra typer av hinder som tvingar föraren att sänka hastigheten. Farthinder används ofta i bostadsområden för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister.

Varning för barn skylt

Denna varningsskylt används nära skolor, lekplatser och andra områden där barn ofta rör sig. Skylten uppmärksammar föraren på att vara extra försiktig och köra långsamt eftersom barn plötsligt kan springa ut på vägen.

Varning för halka skylt

Detta märke varnar för hala vägförhållanden, som kan uppstå vid regn, snö eller is. Hala vägar ökar risken för olyckor, så det är viktigt att föraren sänker hastigheten och kör försiktigt.

Varning för farlig kurva

Detta märke varnar för en farlig kurva längre fram. Det kan vara en skarp kurva eller en kurva med dålig sikt, vilket kräver att föraren sänker hastigheten och är extra uppmärksam.

Varning för älg skylt

Denna skylt varnar för områden där älgar ofta korsar vägen. Älgolyckor kan vara mycket allvarliga, så det är viktigt att vara extra försiktig och sänka hastigheten när man ser denna skylt.

Varning för vägkorsning skylt

Detta märke varnar för en kommande vägkorsning. Det är viktigt att sänka hastigheten och vara beredd på att stanna eller väja för andra trafikanter vid en korsning.

Varningsmärke med kryss

Kryssmärken används vid järnvägskorsningar och varnar för att det finns järnvägsspår på vägen. Det är viktigt att vara extra uppmärksam och följa signaler och bommar vid järnvägskorsningar för att undvika kollisioner med tåg.

Varning för vägkorsning

Detta märke varnar för en kommande vägkorsning där det finns risk för kollision med andra fordon. Det kan vara en fyrvägskorsning eller en T-korsning. Föraren bör sänka hastigheten och vara beredd på att stanna eller väja.

Varning för järnvägskorsning med bommar

Detta märke varnar för en järnvägskorsning med bommar. Det är viktigt att stanna när bommarna är nedfällda och vänta tills de är helt uppe igen innan man kör vidare.

Varningsmärken är en avgörande del av trafiksäkerheten, som hjälper förare att förbereda sig för kommande faror på vägen. Genom att vara uppmärksam på och följa dessa märken kan du bidra till en säkrare trafikmiljö för alla. Var beredd att sänka hastigheten och vara extra uppmärksam när du ser ett varningsmärke.

Skip to navigation