Skip to content
Manövrering

Viltolycka

En viltolycka är en trafikolycka där ett fordon kolliderar med ett vilt djur, som till exempel en älg, hjort, rådjur eller vildsvin. Dessa olyckor är vanliga i Sverige, speciellt på landsvägar och i skogsområden där djuren rör sig fritt över vägarna. Varje år inträffar cirka 65 000 viltolyckor i Sverige. Att veta hur man ska agera vid en viltolycka är viktigt för att minimera skador och säkerställa säkerheten för alla inblandade.

Anmälningsplikt vid viltolycka

Om du råkar ut för en viltolycka är du enligt lag skyldig att anmäla händelsen till polisen, även om ingen person har skadats. Det är viktigt att anmäla olyckan för att:

 • Förhindra att skadat vilt lider.
 • Minska risken för ytterligare olyckor på grund av skadade djur på vägen.
 • Underlätta för jägare att hitta och ta hand om det skadade djuret.

Efter en viltolycka ska du omedelbart stanna bilen på ett säkert ställe, sätta ut varningstriangel och kontakta polisen. Det är också bra att markera platsen där olyckan inträffade, exempelvis med en plastpåse eller en reflex, så att jägarna lättare kan hitta platsen.

Vilka djur ska du anmäla till polisen?

Du är skyldig att anmäla till polisen om du kört på något av följande större djur, oavsett om djuret skadats eller ej:

 • Älg
 • Hjort
 • Rådjur
 • Vildsvin
 • Mufflonfår
 • Björn
 • Varg
 • Järv
 • Lo
 • Utter
 • Örn

Det är viktigt att anmäla kollisioner med dessa djur eftersom de kan orsaka allvarliga olyckor och skador.

Vilka djur behöver du inte anmäla?

Vid kollisioner med mindre djur, som harar, rävar eller småfåglar, behöver du inte stanna och anmäla olyckan till polisen. Detta eftersom risken för allvarliga olyckor och skador är mycket mindre. Men det är alltid bra att, om möjligt, försäkra sig om att vägen är fri från hinder för att undvika ytterligare olyckor.

Kör du på tama djur, såsom hundar och katter, ska du försöka hjälpa djuret och kontakta ägaren.

Polisen vid viltolycka

Polisen spelar en viktig roll vid viltolyckor. De ansvarar för att ta emot anmälan, dokumentera olyckan och se till att rätt åtgärder vidtas. När du kontaktar polisen, var beredd att ge information om:

 • Din exakta position
 • Vilken typ av djur du krockade med
 • Om djuret är skadat eller dött.
 • Eventuella skador på ditt fordon

Polisen kontaktar en eftersöksjägare som hjälper till att spåra upp och ta hand om det skadade djuret. Detta är viktigt för att förhindra att skadade djur lider och för att säkerställa trafiksäkerheten på vägarna.

Att veta hur man ska agera vid en viltolycka och vilka djur som kräver anmälan kan hjälpa till att förbättra trafiksäkerheten och minska lidandet för djuren. Genom att följa rätt procedurer kan vi alla bidra till att minska antalet olyckor och säkerställa att djur som skadas får den hjälp de behöver.

Skip to navigation