Skip to content
Trafiksäkerhet

Accelerationsfält

Ett accelerationsfält är ett särskilt körfält som används när man ska köra in på en motorväg eller motortrafikled. Det hjälper förare att komma upp i samma hastighet som trafiken på motorvägen, så att de kan smälta in i trafiken smidigt och säkert.

 Så fungerar ett accelerationsfält

  1. Anpassa farten: När du kör in på accelerationsfältet, börja accelerera så fort du kan. Målet är att nå samma hastighet som trafiken på motorvägen.
  2. Hitta en lucka: Medan du accelererar, titta efter en lucka i trafiken på motorvägen. Använd både speglar och vrid huvudet för att kontrollera döda vinkeln.
  3. Blinka: När du hittar en lucka, sätt på blinkersen för att visa att du vill byta fil.
  4. Glid in: När hastigheten är rätt och det finns en lucka, glid in på motorvägen. Var uppmärksam på andra bilar och se till att du inte stör trafiken.

Viktiga punkter att tänka på

  • Ingen har företräde: Varken de som är på accelerationsfältet eller de som redan är på motorvägen har företräde. Det krävs ömsesidig hänsyn och anpassning.
  • Väjningsplikt: Om det inte finns ett accelerationsfält, har du väjningsplikt mot trafiken på motorvägen. Det betyder att du måste låta bilarna på motorvägen köra före dig.

Varför är accelerationsfält viktiga?

Accelerationsfält gör det möjligt för förare att komma upp i motorvägens hastighet utan att störa trafiken. Detta minskar risken för olyckor och gör att trafiken flyter smidigare. Utan ett accelerationsfält skulle det vara mycket svårare och farligare att köra in på motorvägar med hög hastighet.

Praktiskt exempel

Föreställ dig att du kör på en påfart till motorvägen. Du ser accelerationsfältet framför dig. Här är vad du gör:

  1. Accelerera direkt när du når accelerationsfältet.
  2. Håll koll på trafiken på motorvägen genom att använda dina speglar och vrida huvudet.
  3. När du ser en tillräckligt stor lucka, sätt på blinkersen för att signalera att du ska byta fil.
  4. Öka farten tills du når motorvägens hastighet och glid in i luckan.
Genom att följa dessa steg kan du säkert och effektivt smälta in i motorvägstrafiken.
Skip to navigation